Angiografie

Omschrijving:

Onderzoek waarbij bloedvaten zichtbaar worden gemaakt door middel van een inspuiting van contraststof in de bloedvaten. Dit onderzoek heeft tot doel om bloedvatafwijkingen zo goed mogelijk in het licht te stellen.

Angiografie is een algemene term: meer specifiek spreekt men over een arteriografie wanneer slagaders worden zichtbaar gemaakt en over een flebografie wanneer aders worden zichtbaar gemaakt.

Voorbereiding:

Deze onderzoekstechniek is quasi volledig vervangen door minder invasieve benaderingen zoals een CT- of MR-angiografie. Dit onderzoek gebeurt enkel nog op afspraak en na overleg met je verwijzende arts. Dit is geen routineonderzoek.

Voor dit onderzoek is een dagopname genoodzaakt. Je dient je voorafgaand aan te melden op de dienst daghospitalisatie heelkunde met de verwijsbrief. Je bent nuchter vanaf middernacht. Het is belangrijk dat bij opname de dienst medische beeldvorming op de hoogte is van jouw dossier en in het bijzonder weet heeft van een recente bloedname (nierfunctie, stolling,..), mogelijke (jood)allergieen, bloedverdunnende medicatie, endovasculaire implanten, …

Je krijgt op de dienst daghospitalisatie een verpleeghemdje aan. Eventueel wordt er door de verpleging een bloedname uitgevoerd en een infuusleiding aangelegd.

Procedure:

Je wordt op de dienst medische beeldvorming, in de interventionele zaal, in rugligging op een beweegbare tafel gelegd. Een punctieplaats wordt door de radioloog bepaald en de huid wordt eventueel locaal onthaard. Na locale ontsmetting en verdoving wordt het gewenste bloedvat in een steriel veld aangeprikt (meestal in de liesstreek). Er wordt een catheter in het bloedvat opgeschoven en contraststof wordt enkele keren ingespoten. Tijdens de inspuiting ontstaat er een warmtegevoel in het onderzocht lichaamsdeel. De nodige foto’s worden tijdens de inspuiting genomen. De onderzoeksduur bedraagt ongeveer 30 minuten.

Nazorg:

Na het onderzoek wordt de catheter weggenomen en dient de punctieplaats een 10-tal minuten goed te worden afgedrukt. Er wordt door de verpleegkundige eveneens een drukverband aangelegd om nabloedingen te voorkomen.

Je wordt vervolgens teruggebracht naar de dienst daghospitalisatie. Hier ben je verplicht tot bedrust gedurende een 8 uur. Na het onderzoek mag je eten en drinken. Tegen de avond mag je naar huis, je mag evenwel niet zelf met de wagen rijden. Daags nadien is het raadzaam om niet te sporten of zware activiteiten te verrichten.