Hersenen

Omschrijving:
CT-scan van de schedel ter beoordeling van de inhoud van de schedel (hersenen,…) alsook het bot van de schedel.

Voorbereiding:
Metalen voorwerpen en juwelen thv. de schedel moeten verwijderd worden (vb. bril, oorbellen,kettingen, piercings, tandprothesen,…). De vragenlijst CT wordt overlopen.

Nuttige link : vragenlijst CT

Procedure:
Afhankelijk van de vraagstelling door de verwijzende arts wordt er al dan niet een infuusje in de voorbereidingskamer in een ader gebracht. Via dit infuusje kan contraststof (kleurstof) worden ingespoten na overleg met de radioloog.
Vervolgens wordt de patiënt(e) op de beweegbare onderzoekstafel van de CT-scan in rugligging gecentreerd met het hoofd gefixeerd in een hoofdsteun. Aansluitend wordt de CT-scan uitgevoerd. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 5 minuten.

Nuttige link: contraststoffen  CT

Nazorg:
Voor een onderzoek zonder contrast (kleurstof) is er geen specifieke nazorg vereist.
Bij elk onderzoek met contrast (kleurstof) wordt er door de verpleegkundigen de nodige aandacht geschonken aan het optreden van eventuele allergische reacties zoals roodheid, jeuk, papels, niezen, kortademigheid,…. en zo nodig in overleg met de radiologen de geijkte maatregelen genomen.
Laattijdige allergische reacties (buiten het ziekenhuis) blijven steeds mogelijk. Gelieve dan terug contact op te nemen met onze dienst zodat wij je kunnen verder helpen.