Aanvullende nazorg

 • Multidisciplinair team voor orthese raadpleging (015 50 64 02 of 015 50 52 50) elke eerste en derde donderdagnamiddag van de maand.
   
 • De valkliniek omvat een multidisciplinair consult (arts, therapeut en verpleegkundige) en bestaat uit een multifactoriële valscreening met mogelijkheid tot het volgen van een interventieprogramma. Dit gebeurt enkel na verwijzing door een arts.
   
 • Orthopedisch schoenmaker komt elke eerste dinsdag van de maand. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden (015 50 64 02). De revalidatiearts is aanwezig voor medisch advies en zorgt voor het voorschrift.
   
 • Ambulante neurologische revalidatie is elke namiddag mogelijk na verwijzing door de revalidatiearts.
   
 • Revalidatie via het dagziekenhuis geriatrie: via het geriatrisch dagziekenhuis bestaat de mogelijkheid een individueel aangepast revalidatieprogramma (kinesitherapie, ergotherapie,...) te volgen gedurende maximum 3 maanden na verwijzing door de geriater. Afspraken hiervoor kunnen telefonisch gemaakt worden (015 50 64 05).