Belangrijke telefoonnummers

Hulpdiensten

Medische spoeddienst - MUG 112 - 100
Medische spoeddienst Europa 112
Brandweer 100
Politie 101
Ziekenvervoer Rode Kruis 105
Tele-onthaal 106
Child Focus 110
Antigifcentrum 070 245 245
Zelfmoordpreventie 1813
Aidstelefoon 078 15 15 15
Drugslijn 078 15 10 20
Wachtdienst apothekers 0903 99 000
Wachtdienst huisartsen

Klik hier