Slaaponderzoek - Polysomnografie

Dit is een slaaponderzoek waarbij men je slaappatroon en manier van ademen 's nachts bestudeert.

Wat wordt er gemeten?

 • Electro-encephalogram (EEG):
  Deze elektroden worden op je hoofd en tussen de haren gekleefd. Hierbij wordt de hersenactiviteit gemeten en kunnen de verschillende slaapcycli bepaald worden.
 • Electro oculogram (EOG):
  Er worden elektroden naast de ogen gekleefd, op deze manier kan men je REM slaap berekenen.
 • Electromyelogram (EMG):
  Er worden elektroden op je kin en benen gekleefd. Hierdoor kan de spierspanning gemeten worden en kan men bepalen in welke slaapfase je je bevindt.
  Ter hoogte van de voeten worden ook 2 elektrodes bevestigd.
 • Electrocardiogram (ECG):
  Er wordt één elektrode op je borstkas en één elektrode op je buik gekleefd. Hierdoor kan je hartritme gemeten worden.
 • Luchtstroom
  Er wordt gebruik gemaakt van een neussensor, hiermee kan je ademhaling gevolgd worden. Tevens worden er ook banden rond de borstkas en buik bevestigd om je adembewegingen te volgen.
 • Saturatiemeter
  Op een vinger wordt een rubberen hoesje geplaatst om het zuurstofgehalte in je bloed te bepalen.

 

Hoe verloopt de polysomnografie concreet?

Je wordt verwacht op het afgesproken tijdstip. Dit kan soms al vroeg in de namiddag zijn bv. om 16 uur, vermits er meerdere mensen komen voor een slaapstudie. Op deze manier kan men ook een beetje wennen aan de elektroden op het ganse lichaam en kan de verpleegkundige alle gegevens correct invoeren in de computer.

De opname:
Je meldt je aan op de opnamedienst. Zij verwijzen je verder naar de juiste locatie in het ziekenhuis.
De verpleegkundige installeert je op de kamer
Administratieve gegevens worden genoteerd
Medische gegevens worden genoteerd (halsomtrek, gewicht, lengte, medicatie, allergieën, medische voorgeschiedenis, reden van polysomnografie)
Nu wordt gevraagd om je slaapkledij aan te trekken (omwille van hygiënische redenen vragen we om minstens een T-shirt te dragen)
Elektroden worden aangeplakt met lijm (dit is volledig pijnloos)
Avondmaal is voorzien

De nacht
Wanneer alle elektroden aangeplakt zijn, worden ze bevestigd aan een kastje dat zich ter hoogte van de borstband bevindt.
Bij het opstarten van de studie gaat de verpleegkundige je vragen enkele bewegingen uit te voeren ter controle. Wij vragen je om ten laatste rond 24 uur het licht te doven en te gaan slapen.
Je kan ’s nachts zelfstandig opstaan voor toiletbezoek.
Tijdens de nacht worden de signalen, die doorgestuurd worden via de elektroden, op frequente tijdstippen gecontroleerd. Indien er een elektrode los gekomen zou zijn, wordt dit opgemerkt door de verpleegkundige en komt zij de elektrode weer vastplakken.
Tijdens de nacht zal je door middel van een camera gefilmd worden. Deze beelden leveren een meerwaarde aan het slaaponderzoek, maar worden na het onderzoek vernietigd.
Indien je dit wenst, wekken wij je op het afgesproken tijdstip.
Het afkoppelen van de elektroden is pijnloos en neemt niet veel tijd in beslag. Er wordt je nog gevraagd een vragenlijst in te vullen over de voorbije nacht. Nadien kan je gebruik maken van de douche.
Rond 8 uur wordt het ontbijt opgediend. Het staat je vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.

MSLT
Soms is het noodzakelijk om een slaapstudie ook tijdens de dag uit te voeren. Je opname duurt dan ongeveer 24 uur. Tijdens de dagsessie word je dan op bepaalde tijdstippen gevraagd om een dutje te doen. Het is wel belangrijk dat je tussen deze tijdstippen wakker blijft .
 

Resultaten

In normale omstandigheden werd reeds vooraf een raadpleging vastgelegd bij je behandelend arts (meestal 2 tot 3 weken na het slaaponderzoek). Op deze raadpleging worden de resultaten van het slaaponderzoek meegedeeld.
Voor, tijdens of na het slaaponderzoek komt er geen behandelend arts langs op de kamer.
Ook de ochtend na de slaapstudie is het voor de verpleegkundige onmogelijk om reeds resultaten mee te delen, aangezien de studie door verschillende artsen nauwkeurig bestudeerd dient te worden.

Wat meebrengen voor het slaaponderzoek?

 • Identiteitskaart
 • Klever mutualiteit
 • Eventueel verzekeringsdocumenten
 • Nachtkledij (er is minstens een T-shirt vereist!)
 • Persoonlijk toiletgerief
 • Shampoo
 • Eventueel eigen kussen
 • Eventueel thuismedicatie
 • Eventueel iets om je mee bezig te houden op vrije momenten (TV is aanwezig op de kamer)