Diabetes voetkliniek

Wat?

Patiënten met suikerziekte lopen een verhoogd risico op ernstige voetwondes. Dit komt door een combinatie van factoren die bij patiënten met suikerziekte meer voorkomen:

 • een slechte werking van de zenuwen
 • een slechte bloedcirculatie ter hoogte van de onderste ledematen
 • stand afwijkingen van de voeten
 • verstoorde wondgenezing

De aanpak van deze patiënten vereist dan ook een multifactoriële benadering, zowel bij de behandeling als bij de preventie van wondes.  Daarom hebben we een multidisciplinair team in onze door de overheid erkende ‘diabetes voetkliniek’.

Hoe?

Bij een eerste bezoek wordt een medisch dossier opgesteld met daarin de details over hoe de wonde ontstaan is.  Daarbij wordt gezocht naar de onderliggende uitlokkende of verergerende factoren: zijn er stand afwijkingen van de tenen, is de bezenuwing en bloedcirculatie van de onderste ledematen voldoende, is er een goede suikerregeling enz.  

Het kan zijn dat hierna besloten wordt verder gericht nazicht door bv. een scanner van de bloedvaten uit te voeren.

Na volledige reiniging, waarbij ook alle overtollig eelt wordt verwijderd, begint een grondig onderzoek van de wonde: hoe nat of droog is de wonde? is er veel beslag?  hoe groot en diep is deze? zijn er tekens van infectie?  Vaak zal een foto worden genomen van de wonde om zo de evolutie bij toekomstige contacten op te kunnen volgen.

Vervolgens worden de mogelijke behandelingen besproken, waarbij er steeds speciale aandacht gaat naar de volgende punten:

 • Verbetering van de uitlokkende factoren zoals de bloedcirculatie of de suikerregeling
 • Ontlasten van de wonde.  Hiervoor zijn soms extra middelen noodzakelijk zoals bv. de aanleg van een speciale verbandschoen.
 • Behandelen van een onderliggende infectie.
 • Kiezen van de beste wondzorgmaterialen en verbandmiddelen
 • Behandelen van pijnklachten.

Ten slotte hebben we ook speciale aandacht voor preventie van nieuwe wonden, bv. door aanmeten orthopedisch schoeisel, voetverzorging door onze podologe. 

Wat mee te brengen?

Tijdens de raadpleging wordt de wonde volledig verzorgd.  Om dit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, breng je best al de actieve wondzorgmaterialen en verbandmiddelen mee op de raadpleging. 

We herevalueren ook graag jouw medicatie en bekijken hoe de suikerziekte  gecontroleerd is.  Daarom is het handig als je een medicatielijstje meebrengt, en eventueel een dagboekje met de gemeten suikerspiegels of uw glucometer.

Wie?

Wondverpleegkundigen

 • Katrien Ausloos
 • Christel Nauwelaerts
 • Griet Wouters
 • Dana Baeten

Diabetes

Vaatheelkunde

Podologe

 • Karlien Lemaire

Bandagist

 • We werken samen met Aqtor nv.

Wanneer?

Maandag 13-17u

Contact?

email

015 50 47 21