Bloedtransfusie en hemovigilantie

Taken en doelstellingen

De kwaliteit van een bloedtransfusie en de patiëntveiligheid dienen ten allen tijde geborgd te worden.

Het transfusiecomité in het ziekenhuis vervult hierbij de sturende rol en bepaalt het hemovigilantie- en transfusiebeleid.

Het hemovigilantieteam voert de meer operationele taken uit en houdt toezicht op het naleven van de procedures.

De bloedbank zorgt voor voldoende voorraad bloedproducten en ziet toe op de correcte bewaring.

Het laboratorium voert de compatibiliteitstesten(bloedgroep, kruisproef,...) uit.

Cruciaal in de transfusieketen is dat het juiste bloedproduct aan de juiste patiënt wordt toegediend.

Om dit te verzekeren wordt de barcode op het polsbandje van de patiënt en op de bloedzak gescand. De verpleegkundige volgt de parameters (BD, pols, temperatuur) nauwgezet op om tijdig eventuele transfusiereacties op te merken.

Het hemovigilantieteam


vlnr: Jan Moerman, Anne-Mie Badts, Veronique Van de Weyngaerdt, Marieke Criel
 
Dr. Marieke Criel
Beheerder bloedbank
Voorzitter transfusiecomité
Klinisch bioloog
 
Dr. Jan Moerman
Klinisch bioloog
 
Mevr. Anne-Mie Badts
Dienstverantwoordelijke bloedbank
Referentiepersoon hemovigilantie
Kwaliteitsfunctionaris hemovigilantie
 
Secretariaat:
015 50 54 60