Klokkenluidersregeling Imelda vzw

De Wet betreffende de bescherming van klokkenluiders van 28 november 2022 trad op 15 februari 2023 in werking en beschermt melders van misstanden.

Welke zaken vallen onder de klokkenluidersregeling?

Als klokkenluider hebben je een wettelijke bescherming wanneer je inbreuken omtrent onderstaande onderwerpen meldt:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingsfraude
 • sociale fraudebestrijding

Wie kan een inbreuk melden?

Alle personen die beroepshalve kennis hebben van deze informatie kunnen een inbreuk melden.

Dit wil zeggen:

 • werknemers (ook vrijwilligers en stagiairs) en zelfstandigen van Imelda vzw,
 • werknemers/aangestelden van (onder)ondernemingen (zoals leveranciers, onderhoudsfirma’s,... ) die actief zijn in Imelda vzw

Hoe kan je een inbreuk melden?

Meldingen kunnen intern op volgende manier gebeuren:

 • Via mail: email
 • Brief aan "Klokkenluiden" Imelda vzw, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden
 • Telefonisch bij Ilse Creemers: 015 50 50 15

Melding extern kan via de Federale Ombudsman of de sectorale instanties zoals onder meer FAVV, FANC, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Waar kan ik alle informatie over de Klokkenluidersregeling in Imelda vzw vinden?

Het volledig klokkenluidersbeleid kan je hier vinden.