Imelda vernieuwt!

Kort overzicht

 • Sinds begin 2018 heeft onze Fertiliteitskliniek een volledig nieuwe dienst. 
   
 • Begin 2019 opende de afdeling HAVA1 (Hart- en Vaatziekten) een trendy Cardiolounge. 
   
 • Vanaf het voorjaar 2019 is onze Borstkliniek gehuisvest op een nieuwe locatie. 
   
 • De oogartsen van ons ziekenhuis namen hun intrek in een volledig nieuwe oogkliniek. 
   
 • Naast de reeds bestaande warmtekrachtkoppeling (geïnstalleerd in 2014) werden er in 2019 1137 nieuwe zonnepanelen op de daken van de verschillende ziekenhuisgebouwen geïnstalleerd.
   
 • Op de dienst Pediatrie kunnen onze jongste patiënten sinds oktober 2019 terecht in ons uitgebreid Pediatrisch dagziekenhuis. 
   
 • Eind augustus 2020 neemt Imelda een nieuwe hybride operatiezaal in dienst.
   
 • Grondige opknapbeurt van ons domein en de bossen.
   
 • Introductie van rookvrije zone rondom het ziekenhuis.
   
 • Begin juli werd gestart aan de renovatie van de kunstgang in ons ziekenhuis. Deze werd eind september opgeleverd.

2020

Boomkap in het Imeldabos.

Sinds februari is onze technische en tuindienst gestart met het kappen van dode bomen op ons domein. Heel wat bomen zijn aangetast door de schorskever. En door de krachtige stormen van de laatste tijd zijn er ook enkele bomen omgewaaid. We willen er dan ook alles aan doen om het Imeldabos weer veilig en toegankelijk te maken voor medewerkers en patiënten.

Hybride operatiezaal

Eind augustus 2020 Onlangs voerden de vaatchirurgen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden de eerste operaties uit in hun gloednieuwe “hybride operatiezaal”. Hybride, want ze brengt het beste van twee werelden samen. Enerzijds een hoogtechnologische gedigitaliseerde operatiezaal en anderzijds een geïntegreerde installatie voor medische beeldvorming. Een technologische upgrade die hen in staat stelt om in de toekomst via gerichte ingrepen meer patiënten met gecompliceerd vaatlijden te helpen, wat de levenskwaliteit bij een steeds groter wordende patiëntengroep ten goede komt. Deze ultramoderne zaal bevat de meest geavanceerde apparatuur inzake medische beeldvorming. De C-boog, een röntgenapparaat in de vorm van een C, is volledig geïntegreerd in de operatietafel. Artsen kunnen informatie vanuit reeds eerder gemaakte beeldvorming, zoals bv. een CT-scan, combineren met de positie van de patiënt op de operatietafel, zodat een zeer nauwkeurige navigatie bekomen wordt met een minimum aan stralingsbelasting. Door deze betere beeldvorming kunnen bv. vaatchirurgen fijnere katheters en ballonnen gebruiken en dus hele fijne bloedvaten behandelen. Tijdens meer complexe ingrepen kan de chirurg makkelijker overschakelen van klassieke vaatheelkunde naar kathetertechnieken en omgekeerd. Ook onze neurochirurgen zullen gebruik maken van deze zaal.

De technologie van een hybride operatiezaal biedt ook heel wat voordelen voor patiënten. Naast het voor de hand liggende kwaliteitsvoordeel, worden onze patiënten in de hybride zaal minder blootgesteld aan contrastvloeistof en bestraling. Zeker bij vaatpatiënten die kampen met nierfalen of diabetes is dat een enorm voordeel. Het is dus een win-winsituatie voor zowel patiënt als chirurg.

Om een inkijk te geven in deze nieuwe hybride operatiezaal aan zowel patiënten als geïnteresseerden, stellen we de zaal voor in een video die beschikbaar is op ons Youtubekanaal.

Masterplan

Om de mobiliteit op de campus te verbeteren, werkt het Imeldaziekenhuis aan een masterplan.

Het masterplan besteedt veel aandacht aan alternatieve vervoersvormen. Zo wordt vlak naast de hoofdingang een grote overdekte fietsenstalling voorzien. Daarnaast voorziet het Imeldaziekenhuis een bushalte op ongeveer 50 meter van de hoofdingang. Hierdoor zal de bushalte in de D. De Semerpontlaan verdwijnen. Samen met het gemeentebestuur dringt het Imeldaziekenhuis bij De Lijn aan op een verhoging van het aanbod aan buslijnen.

Via goed aangeduide voet- en fietspaden zullen patiënten en bezoekers vlotter hun weg vinden van en naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Voor de hoofdingang wordt een esplanade aangelegd, die autoluw gemaakt wordt.

Verder voorziet het masterplan dat in de Imeldalaan slechts één toegang tot de campus Imeldaziekenhuis overblijft. Via deze inrit zullen zowel het ziekenhuis als de parkings bereikbaar zijn. Om de zichtbaarheid van de hoofdingang te verhogen, zal deze inrit een eind opgeschoven worden richting de Rijmenamseweg.

Het volledige masterplan zou in 2020 moeten gerealiseerd zijn.

Installatie van zonnepanelen
Multidisciplinaire zorg in de Borstkliniek
Multidisciplinaire zorg in de Borstkliniek
Trendy Cardiolounge
Volledig nieuwe oogkliniek
Pediatrisch dagziekenhuis
Pediatrisch dagziekenhuis

Binnenkijken in de inkomhal

 

2018

Uitbreiding Parking B

Zeker in de wintermaanden heeft het Imeldaziekenhuis absoluut nood aan extra parkingcapaciteit. Bij mooi weer maken patiënten, bezoekers en medewerkers meer gebruik van de fiets om naar het Imeldaziekenhuis te gaan.

Bij minder goede weersomstandigheden verhoogt telkens de druk op de parkingplaatsen. Om deze problematiek aan te pakken, wordt de capaciteit van de B-parking langs De Dertien Eikenlaan uitgebreid met een 150-tal parkingplaatsen. Hiervoor moet 2.865 m² ontbost worden. Om deze ontbossing te compenseren, engageert het ziekenhuis zich om 3.385 m² bebossing te voorzien op de grasvlakte langs de K. Astridlaan.
Daarnaast blijft langs de Dertien Eikenlaan een strook van 10 m bos behouden als groene buffer tussen de openbare weg en de parking.

Om de hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers te beperken, zal de uitbreiding van de parking uitgevoerd worden in de periode april - oktober 2018.