Imelda vernieuwt!

2022

Bouw van nieuw Slaaplabo is gestart

In 2025 openen we een nieuw dagziekenhuis op de locatie van de huidige modulaire bouw.

Als voorbereiding hierop gebeuren er heel wat bouw-, verbouw- en verhuiswerken in ons ziekenhuis. De raadpleging Urologie, HR en Medische registratie & archief hebben hun nieuwe plaats gekregen op route 300 en 318. Begin december werd gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuw Slaaplabo. Deze nieuwbouw komt tussen de bestaande gebouwen van de Technische dienst en het Geriatrische blok. Dit nieuwe Slaaplabo zal voor ongeveer 200 m² extra ruimte binnen het ziekenhuis zorgen en zal 6 patiëntenkamers, 2 consultatieruimtes en een verpleegpost bevatten.

We wensen deze nieuwbouw in de loop van 2023 in gebruik te nemen.

Start van lounge op Dagziekenhuis 2

Op ons Oncologisch dagziekenhuis werden het onthaal en de verpleegpost al vernieuwd, maar binnenkort komt er ook voor de patiënten een bijzondere plek bij. Begin december werd gestart met de bouw van een patiëntenlounge. 
De nieuwe lounge zal patiënten de mogelijkheid bieden om hun behandeling te krijgen in een nieuwe ruimte met veel licht en zicht op het groen. Als alles naar wens verloopt wordt deze lounge tegen het einde van januari 2023 in gebruik genomen.

Onze personeelscafetaria, Café Clinic, wordt weer een tikkeltje gezelliger

Eind november werd er werk gemaakt van een volledige herinrichting van het terras, aansluitend op Café Clinic en het nieuwe administratief gebouw.
Er werden nieuwe vloertegels en nieuw meubilair voorzien. Daarnaast is een geluidswerend scherm, met ingebouwde plantvoorziening, een mooie oplossing om de achterliggende koeling en pomp van het zicht en het oor te onttrekken. Er werd ook meteen Toscaanse jasmijn aangeplant om een plaats van ontspanning en rust te creëren voor onze medewerkers.

Nieuwe werkplek voor onze diensten HR, Medische registratie en archief en Arbeidsgeneeskunde

Begin november verhuisden verschillende diensten naar een nieuwe werkplek. Je kan deze diensten vinden op het eerste verdieping.
De diensten HR en Medische registratie en archief zijn vanaf 17 november te vinden via route 318. De wachtzaal voor de dienst Arbeidsgeneeskunde krijgt routenummer 315. 
Op de eerste verdieping is ook een extra vergaderzaal voorzien met route 319.

Nieuwe locatie voor de consultatie Urologie

Vrijdag 28 oktober verhuisde de consultatie Urologie naar zijn nieuwe locatie in het nieuw gebouwde administratieve blok binnen ons ziekenhuis. De wachtzaal van de consultatie Urologie vind je vanaf nu op route 300

Eva Mouton steekt onze fertiliteitskliniek in een nieuw jasje

Woensdag 22 juni kwam illustrator en Instagrammer Eva Mouton haar befaamde tekeningen op de kale muren van de fertiliteitskliniek zetten.
In 2018 verhuisde de Fertiliteitskliniek van het Imeldaziekenhuis naar een nieuwe locatie. Een locatie die helemaal verbouwd en opgesmukt werd.

“Ik heb getekend wat ik zelf fijn zou vinden om naar te kijken als ik in de wachtzaal zit van de fertiliteitsafdeling. Ik heb gekozen voor hoopvolle tekeningen die wat moed geven in een soms slopend proces. Een huiselijke setting waarin een baby’tje welkom is en wordt verwacht. Een beeld om bij weg te dromen, maar je ook geborgen in te voelen. Ik heb er een paar typische symbolen in gestopt: bloemetjes en bijtjes, de ooievaar, het klavertje vier, de regenboog. En ook de sterrenkindjes heb ik een plaatsje gegeven op het rek,” legt Eva Mouton zelf uit.

Volledig nieuwe elektrofysiologiezaal biedt nog meer precisie-behandeling bij hartritmestoornissen.

In deze EFO-zaal worden patiënten met hartritmestoornissen behandeld. Dit gebeurt door het aanbrengen van een elektrodekatheter, die via een bloedvat in de lies tot in het hart wordt opgeschoven. Dan wordt een gedetailleerde 3D-weergave van de hartkamer, waarin de ritmestoornissen ontstaan, gemaakt en aldus wordt de lokale elektrische activiteit in kaart gebracht via een elektro-anatomische map. De zaal zit ingebed in een cluster van andere cardiologische onderzoeks- en behandelkamers zoals een shock room, echografielokalen, enzovoort. Er kan onmiddellijk overlegd worden met andere collega's en zo kan adequaat de juiste behandeling gekozen worden.

Er werd eveneens aandacht besteed aan de ergonomie van de nieuwe zaal: geen bekabeling meer over de grond, maar netjes weggewerkt in grote pendels opgehangen aan het plafond en kasten waar de materialen handig en overzichtelijk in kunnen opgeborgen worden…
Met de bouw en inrichting van deze EFO-zaal is een kostenplaatje van 2 miljoen euro gemoeid. Het projectbeheer, de opzet van de constructie en de inrichting van de zaal gebeurden grotendeels in eigen beheer door de technische diensten van ons ziekenhuis.

Nieuwe EFO zaal
Eva Mouton & de Fertiliteitskliniek
Nieuw onthaal op Dagziekenhuis 2
Verbouwingen verpleegpost Dagziekenhuis 2
Wachtzaal Dagziekenhuis 2
Start nieuw Slaaplabo
Nieuwe kantoren HR
Nieuwe wachtzaal Arbeidsgeneeskunde en HR-Talent

2021

Sorteerstraat in medewerkerscafetaria

Eind juli werd in Café Clinic, de personeelscafetaria van het ziekenhuis, een sorteerstraat geïnstalleerd. Na het eten sorteren onze medewerkers de resten en het afval van hun maaltijd. Op die manier wordt de afval, die vroeger samenkwam, opgesplitst in voedselresten, PMD en restafval. Deze opsplitsing zorgt er vooreerst voor dat er minder restafval moet verbrand worden. De voedselresten worden door een erkende afvalophaler opgehaald; het biogas dat tijdens het vergistingsproces vrijkomt wordt gebruikt om groene stroom te maken. De energie van 75 containers met voedselresten voorziet een doorsnee huishouden van een jaarlijks stroomverbruik (3500 kWh) en bespaart daardoor rond de 1,4 ton aan CO2.

Boomstambanken van Natuurpunt

Eind juli werden door Natuurpunt op ons Imeldadomein verschillende boomstambanken geïnstalleerd.  Op elke bank een motiverende quote, die door onze medewerkers werden uitgekozen. Twee picknicksets staan op de open plek in ons Imeldabos en 4 banken verspreid over het domein. Ze nodigen uit om er even op adem te komen, er te lunchen of een vergadering in open lucht te houden. Rustpuntjes in het groen als blijvend aandenken en als dank voor anderhalf jaar hard en goed samenwerken in uitzonderlijke omstandigheden.

Heraanleg parking mindervaliden en parking C

Vanaf eind juli is de vernieuwde mindervalidenparking aan het administratief gebouw opnieuw geopend. Deze volledig nieuw aangelegde parking biedt plaats aan 26 parkeerplaatsen.
Eerder die maand werd de volledig hernieuwde parking C (aan de leveranciersingang) heropent.

Verbeteringswerken MRI

Begin juni werden verbeteringswerken aan de huidige MRI uitegevoerd. Tegelijkertijd werd ook de koelingsinstallatie voor de CT-scans en PET-CT vernieuwd.

Containerpark

Het Imeldaziekenhuis vernieuwde zijn volledige containerpark. Het ophalen van papier, karton, RNMA en restafval gebeurt nu ook via rolcontainers op de diensten. Alles wordt gesorteerd en zoveel mogelijk gerecycleerd. Bij de vernieuwing van ons containerpark werden nieuwe perscontainers voorzien met een kiep-/kantelsysteem. Hierdoor hoeven de medewerkers van interne logistiek niet meer dagelijks honderden blauwe NRMA zakken manueel in een perscontainer te tillen. Ergonomie gecombineerd met duurzaamheid.

Nieuwe lasertoestellen voor urologen

De urologen van het Imeldaziekenhuis namen zopas met enige trots twee nieuwe lasertoestellen in gebruik die het comfort voor patiënten met urologische aandoeningen aanzienlijk zal vergroten. Dankzij deze nieuwe lasertoestellen kan met de nieuwste technologie excellente zorg geleverd worden aangepast aan de patiënt. Vanaf nu kunnen ze niet alleen nier- en blaasstenen met een lasertoestel verbrijzelen. Ook goedaardige prostaatvergrotingen en -vernauwingen en tumoren van de urinewegen kunnen vanaf nu minimaal invasief, enkel via de plasbuis, behandeld worden. Een groot voordeel voor de patiënt die hierdoor veel sneller recupereert omdat er geen incisie nodig is.

2020

Boomkap in het Imeldabos.

Sinds februari is onze technische en tuindienst gestart met het kappen van dode bomen op ons domein. Heel wat bomen zijn aangetast door de schorskever. En door de krachtige stormen van de laatste tijd zijn er ook enkele bomen omgewaaid. We willen er dan ook alles aan doen om het Imeldabos weer veilig en toegankelijk te maken voor medewerkers en patiënten.

Hybride operatiezaal

Eind augustus 2020 Onlangs voerden de vaatchirurgen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden de eerste operaties uit in hun gloednieuwe “hybride operatiezaal”. Hybride, want ze brengt het beste van twee werelden samen. Enerzijds een hoogtechnologische gedigitaliseerde operatiezaal en anderzijds een geïntegreerde installatie voor medische beeldvorming. Een technologische upgrade die hen in staat stelt om in de toekomst via gerichte ingrepen meer patiënten met gecompliceerd vaatlijden te helpen, wat de levenskwaliteit bij een steeds groter wordende patiëntengroep ten goede komt. Deze ultramoderne zaal bevat de meest geavanceerde apparatuur inzake medische beeldvorming. De C-boog, een röntgenapparaat in de vorm van een C, is volledig geïntegreerd in de operatietafel. Artsen kunnen informatie vanuit reeds eerder gemaakte beeldvorming, zoals bv. een CT-scan, combineren met de positie van de patiënt op de operatietafel, zodat een zeer nauwkeurige navigatie bekomen wordt met een minimum aan stralingsbelasting. Door deze betere beeldvorming kunnen bv. vaatchirurgen fijnere katheters en ballonnen gebruiken en dus hele fijne bloedvaten behandelen. Tijdens meer complexe ingrepen kan de chirurg makkelijker overschakelen van klassieke vaatheelkunde naar kathetertechnieken en omgekeerd. Ook onze neurochirurgen zullen gebruik maken van deze zaal.

De technologie van een hybride operatiezaal biedt ook heel wat voordelen voor patiënten. Naast het voor de hand liggende kwaliteitsvoordeel, worden onze patiënten in de hybride zaal minder blootgesteld aan contrastvloeistof en bestraling. Zeker bij vaatpatiënten die kampen met nierfalen of diabetes is dat een enorm voordeel. Het is dus een win-winsituatie voor zowel patiënt als chirurg.

Om een inkijk te geven in deze nieuwe hybride operatiezaal aan zowel patiënten als geïnteresseerden, stellen we de zaal voor in een video die beschikbaar is op ons Youtubekanaal.

Masterplan

Om de mobiliteit op de campus te verbeteren, werkt het Imeldaziekenhuis aan een masterplan.

Het masterplan besteedt veel aandacht aan alternatieve vervoersvormen. Zo wordt vlak naast de hoofdingang een grote overdekte fietsenstalling voorzien. Daarnaast voorziet het Imeldaziekenhuis een bushalte op ongeveer 50 meter van de hoofdingang. Hierdoor zal de bushalte in de D. De Semerpontlaan verdwijnen. Samen met het gemeentebestuur dringt het Imeldaziekenhuis bij De Lijn aan op een verhoging van het aanbod aan buslijnen.

Via goed aangeduide voet- en fietspaden zullen patiënten en bezoekers vlotter hun weg vinden van en naar de hoofdingang van het ziekenhuis. Voor de hoofdingang wordt een esplanade aangelegd, die autoluw gemaakt wordt.

Verder voorziet het masterplan dat in de Imeldalaan slechts één toegang tot de campus Imeldaziekenhuis overblijft. Via deze inrit zullen zowel het ziekenhuis als de parkings bereikbaar zijn. Om de zichtbaarheid van de hoofdingang te verhogen, zal deze inrit een eind opgeschoven worden richting de Rijmenamseweg.

Het volledige masterplan zou in 2020 moeten gerealiseerd zijn.

Introductie van rookvrije zone rondom het ziekenhuis.

In 2020 introduceerde we een rookvrije zone rondom ons ziekenhuis.

Verhuis van Dagziekenhuis 1

Vanaf begin juli bevindt Dagziekenhuis 1 zich op een nieuwe locatie. Patiënten met een afspraak op Dagziekenhuis 1 nemen de ingang links naast de hoofdingang. Parkeren kan op de A-parking. Om patiënten af te zetten en op te halen kan je stoppen op de Kiss&Ride-zone aan de hoofdingang.

Renovatie van de kunstgang

Onze kunstgang kreeg in 2020 een volledige make-over. Er werd niet alleen een volledig nieuwe vloer gelegd, ook de wanden werden volledig gerenoveerd en er werden brandwerende deuren voorzien. Met deze renovatie sluit de kunstgang nu naadloos aan op de vernieuwde inkomhal. De opening van de kunstgang werd gevierd met een fototentoonstelling van Hilde Collier. 93 gemaskerde gezichten én de mensen achter de maskers, één voor één mensen die voor of achter de schermen betrokken waren bij de zorg van COVID-19-patiënten. Een groep medewerkers en artsen die symbool staan voor iedereen in het Imeldaziekenhuis die elke dag het beste van zichzelf geeft, ook in de moeilijke omstandigheden zoals dit in Coronatijd nodig is. Fotografe Hilde Collier nam het initiatief en schonk deze fotoreportage als eerbetoon aan alle medewerkers in de zorg.

Vervanging en vernieuwing van technische installaties

Onze Technische dienst zat ook niet stil. In juni werd de hoogspanningscabine ontmanteld en vervangen door een volledige nieuwe installatie. Deze cabine voorziet o.a. Intensieve Zorgen, Medische beeldvorming , PAAZ, C- & D-bedden, de Keuken, CaféClinic, algemene technische installaties en de centrale computerzaal van elektriciteit. Vrijdagochtend werden er vier externe dieselgeneratoren ingezet om de aan deze cabine gekoppelde diensten te voorzien van elektriciteit. Hiervoor was 8.000 liter mazout nodig. Onze Technische dienst koos voor geluidsarme toestellen aangezien deze ook 's nachts dienden te draaien. Er werd ook gewerkt aan een nieuwe koeling in de Centrale sterilisatie (CSA).
 

Installatie van zonnepanelen
Multidisciplinaire zorg in de Borstkliniek
Multidisciplinaire zorg in de Borstkliniek
Trendy Cardiolounge
Volledig nieuwe oogkliniek
Pediatrisch dagziekenhuis
Pediatrisch dagziekenhuis

Binnenkijken in de inkomhal

 

2018

Uitbreiding Parking B

Zeker in de wintermaanden heeft het Imeldaziekenhuis absoluut nood aan extra parkingcapaciteit. Bij mooi weer maken patiënten, bezoekers en medewerkers meer gebruik van de fiets om naar het Imeldaziekenhuis te gaan.

Bij minder goede weersomstandigheden verhoogt telkens de druk op de parkingplaatsen. Om deze problematiek aan te pakken, wordt de capaciteit van de B-parking langs De Dertien Eikenlaan uitgebreid met een 150-tal parkingplaatsen. Hiervoor moet 2.865 m² ontbost worden. Om deze ontbossing te compenseren, engageert het ziekenhuis zich om 3.385 m² bebossing te voorzien op de grasvlakte langs de K. Astridlaan.
Daarnaast blijft langs de Dertien Eikenlaan een strook van 10 m bos behouden als groene buffer tussen de openbare weg en de parking.

Om de hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers te beperken, zal de uitbreiding van de parking uitgevoerd worden in de periode april - oktober 2018.