Visie

Dat kracht en gevoeligheid
niet van elkaar worden gescheiden.
Dat er lege plaatsen kunnen zijn.
Dat wat pijn doet bij zijn echte naam                                                        Foto
mag genoemd worden.
En ons zo herinnert aan wat kostbaar is.
 
Kris Gelaude


Pastorale zorg = zorg voor de hele mens!

Wij, pastores kunnen ondersteuning bieden vanuit:

 • Een sociaal-psychologisch of ethisch perspectief
  • het begeleiden van patiënten bij het verwerken van verlies, het vinden van zin, het nemen van ethische en andere beslissingen, het versterken van persoonlijke waardigheid en waarde, …
    
 • Een spiritueel of religieus perspectief
  • het helpen van patiënten bij het vinden van realistische hoop, het samen zoeken naar gepaste symbolen en rituelen, het trachten in het reine te komen met jezelf (vergeving) en het troostend en trouw nabij zijn.
    
 • Een sociaal-maatschappelijk of organisatieperspectief
  • het bijstaan van familie en personeel bij rouw en verdriet, het herstellen van relaties (verzoening), het leggen van contacten met de geloofsgemeenschap, het behartigen van ieders belangen, …

Pastores zelf werken vanuit een katholiek-christelijke levensovertuiging, maar staan open voor alle mensen. Of je nu gelovig bent of niet, christelijk of andersgelovig, je kan steeds een beroep doen op ons.