Vieringen en gebedsruimte

Vieringen

Iedere zaterdag is er een eucharistieviering of gebedsviering om 15.30 uur in de Foyer van het ziekenhuis
(route 50)

  • de verpleging van je afdeling komt op de kamer rondvragen of je naar de viering wenst te komen
  • indien dat het geval is, staan vrijwilligers klaar om je naar de gebedsruimte te brengen, zo nodig in je bed of in de rolstoel
     

De Stille Ruimte

Het ziekenhuis heeft ook een Stille Ruimte waar je dag en nacht terechtkunt (route 88). Je kan je daar terugtrekken als je op zoek bent naar rust, troost of heling.

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend neerviel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
 
(Huub Oosterhuis)