Links

Elisabeth
Een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen.

Beroepsvereniging
Website van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg.

4ingen
Website met tal van uitgewerkte, liturgische vieringen.

Kerknet
Website van de Kerk in Vlaanderen.

Tvzorg.be
Getuigenissen over christelijke zingeving aan specifieke doelgroepen, waaronder zorginstellingen.