Geriatrisch support team - Geriatrisch risicoprofiel

Opgenomen 75-plussers worden gescreend op eventuele geriatrische zorgproblemen. Dit gebeurt via een Geriatrisch Risicoprofiel = GRP.
Het GRP berust op een score van 5 items en geeft een aanduiding van de fragiliteit van de oudere patiënt. Vanaf een score van 2/6 spreekt men over een positief geriatrisch risicoprofiel en kunnen deze patiënten door het GST verder worden opgevolgd.

 Score
1. Aanwezigheid van een cognitieve stoornis (bv. desoriëntatie, dementie, delirium)2
2. Alleenwonend OF geen hulp mogelijk door inwonende partner / familie1
3. Moeilijkheden bij stappen of transfers OF gevallen in het voorbije jaar1
4. Hij / Zij werd gehospitaliseerd in de afgelopen 3 maanden1
5. De patiënt gebruikt ≥ 5 medicamenten1
TOTAAL6