Geriatrisch support team - Geriatrisch risicoprofiel

Opgenomen 75-plussers worden gescreend op eventuele geriatrische zorgproblemen. Dit gebeurt via een Geriatrisch Risicoprofiel = GRP.
Het GRP berust op een score van 5 items en geeft een aanduiding van de fragiliteit van de oudere patiënt. Vanaf een score van 2/6 spreekt men over een positief geriatrisch risicoprofiel en kunnen deze patiënten door het GST verder worden opgevolgd.

  Score
1. Aanwezigheid van een cognitieve stoornis (bv. desoriëntatie, dementie, delirium) 2
2. Alleenwonend OF geen hulp mogelijk door inwonende partner / familie 1
3. Moeilijkheden bij stappen of transfers OF gevallen in het voorbije jaar 1
4. Hij / Zij werd gehospitaliseerd in de afgelopen 3 maanden 1
5. De patiënt gebruikt ≥ 5 medicamenten 1
TOTAAL 6