Geriatrisch support team - Doel en aandachtspunten

Doel

Het doel van het team is ondersteuning te bieden en adviezen te geven aan de behandelende arts, de verpleegequipe, de patiënt en zijn/haar familie. Verslaggeving door de verschillende disciplines gebeurt in het elektronisch medisch dossier.
De bevindingen worden, eventueel in samenspraak met behandelend arts, doorgestuurd naar de huisarts.

Het GST beperkt zich tot de patiënten die niet voor de geriaters opgenomen zijn.
 

Specifieke aandachtspunten

 • mobiliteit en valproblematiek
 • voeding
 • mentale toestand
 • slikstoornissen
 • zelfredzaamheid
 • revalidatie
 • hulpmiddelen
 • thuissituatie: veiligheid, zelfredzaamheid
 • decubitus en huid
 • medicatiegebruik
 • continentie/incontinentie