Broekoperatie

Indien het aneurysma groter is dan 5 cm bij vrouwen of 5,5 cm bij mannen dient dit behandeld te worden. Dit kan op twee manieren gebeuren, enerzijds “endovasculair” of anderzijds via een klassieke open buikoperatie. Deze beslissing is afhankelijk van de vorm en afmetingen van het aneurysma die bepaald worden met een CT- scan.
Behoudens de operatie is het ook zeer belangrijk je levensstijl aan te passen, zoals te stoppen met roken, meer lichaamsbeweging te nemen en je voeding aan te passen.

De ingreep

Hier wordt het uitgezette gedeelte van de aorta vervangen door een kunststof bloedvat. Hiervoor dient wel de gehele buik opengemaakt te worden. Na de operatie dien je gemiddeld nog 10 dagen in het ziekenhuis te blijven om te herstellen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij elke ingreep kunnen ook hier complicaties optreden zoals bloeding, infectie, trombose en longembolie. Bij operaties aan de buikslagader kunnen zich ook specifieke complicaties voordoen, namelijk nabloeding of een bloedstolsel dat de vaatprothese of een beenslagader afsluit. Bij het optreden van een dergelijke complicatie zal er meteen opnieuw geopereerd worden.
De operatie is tevens ook een grote belasting voor het hart. De kans op verwikkelingen met het hart is dan ook groter dan bij veel andere operaties. Ook kan de functie van de nieren verstoord geraken. Hiervoor is soms (tijdelijke) dialyse nodig. Doch in vele gevallen herstelt de nierfunctie zich na enkele dagen.
Bij mannen kan het voorkomen dat na de operatie de erectie gestoord is, of dat, ondanks een normale erectie, de zaadlozing wegblijft. Dit kan tijdelijk zijn maar meestal is dit blijvend van aard. Uiteraard wordt er gestreefd de risico’s zo klein mogelijk te houden.
Het is normaal dat de darmen hun werking pas enkele dagen na een buikoperatie hernemen. In afwachting mag je niet eten of drinken. Via een infuus worden echter vocht en voeding toegediend.

De opname in het ziekenhuis

Voor de operatie:
Een week voor de operatie dienen, in overleg met de arts,  bloedverdunners (zoals Marcoumar, Sintrom en Plavix, …) gestopt te worden. Xarelto en Pradaxa dienen 24 uur tot 48 uur voor de operatie gestopt te worden. Asaflow en Cardioaspirine kunnen zonder gevaar verder genomen worden.

De dag van opname:
Je meldt je op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. Je dient je identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal je naar HAVA 2 of HAVA 3 begeleid worden waar je een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met je kamerkeuze rekening worden gehouden.
Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie…). Indien nodig zal nog een bloed name en een hartfilmpje (ECG) afgenomen worden.
Om infectiegevaar te vermijden, zal je onthaard worden vanaf de borst tot aan de knieën. Je zal tevens een lavement krijgen om de darmen te ledigen. Vanaf middernacht mag je niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan je aan de verpleging een slaaptabletje vragen.

De dag van de operatie:
Je maakt je toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren.
Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig weg zodat niets verloren kan gaan.
Je doet een operatiehemdje aan.
Als voorbereiding op de operatie krijg je een licht kalmeringsmiddel. Nadien word je naar de operatiezaal vervoerd waar operatieverpleegkundigen het overnemen.

Verblijf op intensieve zorgen:
Na de operatie zal men jou naar de afdeling intensieve zorgen brengen. Daar zal je gedurende 2 à 3 dagen verblijven. Je hartritme, bloeddruk, pols, enz. zullen hier doorlopend gecontroleerd worden.
Om overtollig wondvocht te draineren zullen wonddrains ter plaatse gelaten worden. Je zal ook een maagsonde hebben om maagsappen af te voeren en een blaassonde om de urineproductie te volgen. Verder heb je ook nog een pijnpomp waarmee je zelf extra pijnstilling kan toedienen indien nodig. Afhankelijk van je herstel zullen deze sondes stelselmatig verwijderd worden.
Je familie kan je na de operatie bezoeken. Op de intensieve zorgen gelden de volgende bezoekuren:
 11u00 – 11u30
 15u30 – 16u00
 19u30 – 20u00
Buiten de bezoekuren kan je naaste familie zich steeds telefonisch bevragen op het nummer 015 50 53 30.

Terug op de afdeling:
Op de afdeling zal het herstelproces zich verderzetten. Dagelijks zullen de wonden geïnspecteerd en verzorgd worden. De chirurg komt je regelmatig onderzoeken en volgt je toestand nauwgezet op. Naarmate het spijsverteringstelsel terug op gang komt zal de voeding worden uitgebreid. Een kinesist zal regelmatig met je oefenen. Indien alles vlot verloopt kan je het ziekenhuis verlaten.