Pelvien congestie syndroom

Onderzoeken

Duplexonderzoek
NMR
Flebografie

Behandeling

Emboliseren

Klachten

Het probleem kan zich op twee manieren manifesteren:
 
1- de spataders blijven beperkt tot de onderbuik en zijn uitwendig niet te zien, maar veroorzaken wel typische last:

  • pijn of zwaartegevoel in de onderbuik en/of schaamstreek
    toename van deze last bij lang staan, hoesten, niezen
  • toename van de last tijdens de maandstonden
  • pijn na betrekkingen
  • omdat vaak niet aan de mogelijkheid van een pelvien congestie syndroom wordt gedacht en de diagnose dus niet wordt gesteld, leiden aanslepende klachten niet zelden tot depressie of relationele problemen

2- de spataders kunnen zich uitbreiden via het bekken tot in de schaamstreek en  zichtbare spataders veroorzaken op de schaamlippen of de binnenzijde van de dijen.

Hetzelfde probleem kan zich trouwens ook bij mannen voordoen. In dat geval zijn de spataders zichtbaar op de balzak. We spreken dan van een “varicocele”.

Onderzoeken

In eerste instantie komt het er vaak op aan andere oorzaken van dergelijke klachten uit te sluiten, en is vooral een goed gynaecologisch nazicht noodzakelijk. Is er geen andere verklaring voor de last of zijn er duidelijke spataders aanwezig, kunnen volgende onderzoeken nuttig zijn:

Omdat een flebografie (het nemen van Röntgenfoto’s terwijl kleurstof wordt ingespoten in de te onderzoeken ader) duidelijke en betrouwbare informatie oplevert, en omdat er bij bevestiging van spataders terzelfdertijd ook tot behandeling kan worden overgegaan, is dit vaak het beslissende onderzoek.