Bronchoscopie

Bronchoscopie: wat is het?

Een bronchoscopie is een onderzoek dat uitgevoerd wordt met behulp van een bronchoscoop. Een bronchoscoop is een dunne flexibele slang. Deze slang heeft een kleine videocamera of lens.
Tijdens de bronchoscopie bekijkt men de binnenkant van de luchtwegen.
Via de mond of neus begeleidt men de bronchoscoop, door de keel naar de luchtwegen.
Hierdoor kan men het slijmvlies van de luchtwegen bekijken en zo nodig stukjes weefsel nemen ter onderzoek (biopsies).

Waarom wordt een bronchoscopie uitgevoerd?

 • Om de longen en luchtwegen te inspecteren.
 • Het opsporen van afwijkingen van het slijmvlies, deze kan men laten onderzoeken in het labo.
 • Het verwijderen van slijmen die zich dieper in de longen bevinden.
 • Het lokaliseren en behandelen van een longbloeding.
 • Een vreemd voorwerp opsporen en verwijderen.
 • Het stellen van de diagnose van een longaandoening door bv. uitvoeren van lavage, nemen van biopsies van een gezwel in de long, …

Voorbereiding van het onderzoek

Vertel het de arts als je:

 • Bloedverdunners neemt.
 • Een allergie hebt voor medicatie, verdoving of latex.
 • Diabetes hebt.
 • Zwanger bent.
 • Medicatie voor inhalatie (Puffs) gebruikt, deze mogen geïnhaleerd worden.

Het is een onderzoek waarvoor je nuchter moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je 4 uur voor het onderzoek niet meer mag drinken, eten of roken.
Breng je medicatielijst mee. Medicatie met een klein beetje water mag wel ingenomen worden, met uitzondering van bepaalde bloedverdunners. Dit wordt vooraf met de arts besproken.
Als je een kunstgebit draagt moet je dit uitdoen voor het onderzoek. Op de afdeling zijn hiervoor potjes aanwezig.
Je zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten met een saturatiemeter.  Deze meting wordt bemoeilijkt door kunstnagels of nagellak.  Dit wordt dan ook best voorafgaand voor het onderzoek verwijderd.
Je zal minstens 3 à 4 uur in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Aangezien meestal verdovende medicatie gebruikt wordt, ben je de dag zelf rijongeschikt, gezien deze medicatie het concentratievermogen ook na het onderzoek nog vermindert.  Aldus voorzie je best een chauffeur die je terug thuis kan brengen.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek neem je plaats op een verstelbare onderzoeksstoel. Dit kan zowel liggend als zittend.
Je hartslag en zuurstofvoorziening zullen constant gemonitord worden tijdens het onderzoek.
Je kan normaal ademen tijdens het onderzoek, dit doe je het beste via de neus. Hierlangs dient men dan ook extra zuurstof toe via een zuurstofbrilletje.
Tijdens het onderzoek kan je niet praten. De verpleegkundige zal op voorhand een teken met je afspreken, dat je kan gebruiken bij eventuele problemen. Bv. hand omhoogsteken. De verpleegkundige zal dan nagaan waarmee ze je kan helpen.
De lokale verdoving van de mond, keelholte en/of de neus zal gebeuren met een spray. Deze spray zorgt ervoor dat de braakreflex en hoestprikkel onderdrukt worden.
Na deze verdoving zal de verpleegkundige een mondstuk tussen de tanden plaatsen. 
Eens de lokale verdoving is ingewerkt, brengt de arts de bronchoscoop via de neus of mond in.
Tijdens het onderzoek wordt er plaatselijk nog extra verdoving toegediend.
Als reflex op deze plaatselijke verdoving of het verder inschuiven van de scoop kan er een hoestprikkel ontstaan. Dit is echter een normale reactie van het lichaam.
Tevens wordt slaapverwekkende medicatie toegediend via het infuus.  Het betreft geen algemene narcose.
De arts zal zo nodig slijmen opzuigen, deze worden voor verder onderzoek naar het labo gestuurd. Ondertussen zal de arts de slijmvliezen van de luchtwegen verder bekijken en een stukje weefsel wegnemen indien nodig.
Het kan ook gebeuren dat de arts via de bronchoscoop vloeistof in een deel van de long brengt. Deze vloeistof zuigt men daarna terug op en gaat voor verder onderzoek naar het labo. Dit noemt men een longspoeling of lavage.
Als er een longgezwel aanwezig is, kan de arts hiervan stukjes nemen tijdens het onderzoek (‘biopsies’)

Na het onderzoek

Je wordt na het onderzoek terug naar de kamer gebracht, waar de verpleegkundigen je nog even in het oog houden.
Na 120 minuten is de lokale verdoving uitgewerkt. Na deze wachttermijn mag je een klein slokje water drinken. Als je hierbij geen problemen ondervindt bij het slikken mag je daarna eten. Meestal komt de arts na het onderzoek nog tot bij je.
Als je je dan goed voelt mag je naar huis gaan. Tijdens het onderzoek is er medicatie toegediend die je reactievermogen tijdelijk kan beïnvloeden. Daarom is het aangeraden na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden.

Mogelijke bijwerkingen

 • Temperatuursverhoging: dit treedt voornamelijk op na lavage. Deze kan tot de volgende ochtend aanhouden. Je kan hiervoor een koortswerend middel innemen.
 • Hoesten en kortademigheid: deze verdwijnen meestal als de lokale verdoving na een paar uur is uitgewerkt.
 • Pijnlijke keel: dit kan veroorzaakt worden door het inbrengen van de bronchoscoop. Dit zal in de loop van de dag verdwijnen.
 • Bloed ophoesten: na afname van biopsies. Vertel dit steeds aan de arts voor je het ziekenhuis verlaat.

Wanneer een arts raadplegen?

 • Als je veel bloed begint op te hoesten.
 • Bij hoge koorts of een ziektegevoel dat langer dan 24 uur aanhoudt.
 • Bij pijn op de borst.
 • Als je plots ademhalingsproblemen krijgt.

Bibliografie

Malghães, A. (2015). Evaluation of the patient undergoing respiratory endoscopic procedures. Portuguese journal of pulmonology, 18 (1) p. 48-53
Taylor, A. Sherry, P. Sing, F. (2016) Critical Care: A manual for advanced care practitioners (eBook) Springer.
Van den Bosh, J. M.M. Bottema, B.J.A.M. Lammers, J.W.J. Zaagsma, J. (2011) Het pulmonaal formularium: Een praktische leidraad (6e druk) Bohn Stafleu van Loghum.
Mohan, A. Ansari, A. Uniyal, A. Upadhyay, D.A. Guleria, R. (2016). Acute changes in pyshiological cardiopulmonary parameters during and after flexible fiberoptic bronchoscopy. Lung india. 33 (3) p. 111 – 112
Saxon, C. Fulbrook, P. Kwun, M. F. Chantal (2017). High-risk respiratory patients' experiences of bronchoscopy witch conscious sedation and analgesia: A qualitative study. Journal of clinical Nursing.
Leiten, E. Martinsen, E. Bakke, P. Eagen, T. Grønseth R. (2016). Compications and discomfort of bronchoscopy: a systematic review. European clinical respiratory journal. 3.