Pijnkliniek - praktische info

Wat breng je mee?

Administratief:

  • Identiteitskaart
  • Naam, adres en telefoonnummer van je huisarts

Medisch:

  • Verwijsbrief van je huisarts of specialist
  • Vroegere medische verslagen
  • Uitslagen van vroegere onderzoeken zoals radiografieën, bloedanalyses, …
  • Boedgroepkaart, allergiekaart
  • Geneesmiddelen die je inneemt, of een lijstje hiervan
  • Belangrijk is zeker de inname van bloedverdunners/ hartmedicatie. Indien onzekerheid of vragen gelieve contact op te nemen met de dienst Pijntherapie. Bloedverdunners moeten steeds gestopt worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met je huisarts.
     

Waar schrijf je je in?

Indien je een afspraak hebt voor een consultatie bij een van onze artsen, laat je je inschrijven aan de inschrijvingslokketten voor ambulante patiënten. Deze bevinden zich vlakbij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Kom je echter voor een behandeling bij een arts, dan moet je je eerst laten inschrijven aan het Dagziekenhuis 2, op de 2de verdieping. Hiervoor volg je route 132
Hierna word je verwezen naar de dienst Pijntherapie, dewelke zich op de 2de verdieping bevindt. Hier mag je plaatsnemen in de wachtzaal aan het einde van de gang. Je hoeft je hier niet aan te melden, de verpleegkundige zal je volgens afspraak binnenroepen.