Lensvervanging

Een natuurlijke lens kan vervangen worden door een kunstlens. Deze methode wordt "Refractive Lens Exchange (RLE)" genoemd en komt qua techniek overeen met een cataractoperatie.
De patiënten zijn meestal ouder dan 40 jaar en kunnen zowel bijziend als verziend zijn. Een belangrijk nadeel van een kunstlens is dat ze zich niet kan aanpassen om zowel dichtbij als ver te zien (accommoderen). Dat kan alleen een natuurlijke lens, al neemt dat vermogen ook af vanaf een jaar of 40. De correctie met kunstlenzen is dus nooit optimaal voor alle afstanden.

Er moet daarom vooraf een keuze gemaakt worden tussen 3 mogelijkheden:

  • Monofocale lenzen, die het zicht op afstand corrigeren. Het zicht op tussenafstand (60-70cm), voor o.a. computerwerk, koken, … en het zicht dichtbij (40cm) blijft onscherp. Een leesbril blijft nadien noodzakelijk.
  • Intermediaire lenzen of Edof lenzen, die het zicht in de verte en voor tussenafstand corrigeren. Voor het dashbord te zien of op de tablet te werken zal geen bril meer nodig zijn, enkel nog voor klein drukwerk. Men noemt ze ook wel eens comfort lenzen.
  • Multifocale lenzen of trifocale lenzen, die het zicht zowel in de verte, voor tussenafstand als kortbij corrigeren. Deze hebben als nadeel dat ze halo's rond lichtbronnen geven..