Symptomen

Pijn

Symptomen ontstaan wanneer de steen uit de nier en in de smalle urineleider (ureter) terecht komt. Zo kan de urine niet of onvoldoende aflopen en komt de nier onder spanning te staan. Hierdoor worden de pijnvezels in het nierkapsel gestimuleerd, wat een intense pijn veroorzaakt, en dit is was met noemt een nierkoliek. De pijn start initieel in de flankstreek en heeft de neiging om zich te verplaatsen of uit te stralen naar de onderbuik en de blaasstreek. De meeste mensen beschrijven deze pijn als de meest erge ooit meegemaakt. Wie een nierkoliek heeft, kan meestal niet stilzitten en loopt heen en weer, in de hoop een comfortabele houding te kunnen vinden. Sommige vrouwen vergelijken de intensiteit met een bevalling. De behandeling bestaat uit pijnstilling.< /p>

Hematurie (bloed bij de urine)

Wanneer de steen schuurt langs het slijmvlies van het urinair stelsel, kan dit een bloeding geven. Veelal is dit niet zichtbaar (microscopische hematurie: enkel zichtbaar op urinestick of bij microscopisch onderzoek), maar soms kan dit ook zichtbaar worden (macroscopische hematurie).

Misselijkheid en braken

Braken ontstaat door de hevige pijn in combinatie met de overrekking van het nierkapsel door de stuwing van de nier. De koliekachtige pijn is soms vergelijkbaar met maag- of darmkrampen, maar bevindt zich typisch in de flank. Bij overmatig en blijvend braken, kan er uitdroging (dehydratatie) ontstaan en kan intraveneuze vochttoediening nodig zijn.< /p>

Koorts

Koorts bij een niersteen is een alarmsignaal. De geïnfecteerde urine achter de steen kan niet aflopen, de bacteriën groeien snel en zich verspreiden doorheen het lichaam via de bloedbaan. Dit heet een sepsis. Typische symptomen zijn koorts (38°), ongecontroleerd rillen, hoge hartfrequentie en lage bloeddruk. Dit is een urgentie waarbij de patiënt onmiddellijk moet opgenomen worden voor IV vochttoediening, antibiotica en chirurgisch draineren van de infectie.

Plasklachten

Wanneer de steen zich in de urineleider dicht bij de blaas bevindt (distale ureter), kan dit frequent plassen (pollakisurie) en sterke plasdrang (urgency) geven. Je hebt dus het gevoel van frequent te moeten plassen, maar daarbij de blaas niet volledig te kunnen ledigen.