Metabool bilan

Het metabool bilan is aangewezen bij herhaaldelijk voorkomen van niersteenlijden

Wie wordt er best onderzocht?

 • Kinderen en patiënten jonger dan 20 jaar met nierstenen
 • Recidiverende of actieve steenvorming (>0.6 gebeurtenissen per jaar DUS meer dan 1 à 2 stenen per 2 jaar)
 • Nefrocalcinosis (hierbij zitten de verkalkingen in het nierweefsel en niet in het opvangsysteem)
 • Lithiasis met nierinsufficiëntie
 • Primaire preventie (primaire hyperoxalurie, cystinurie, ziekte van Dent, ..)

Welke onderzoeken?

 • gerichte bloedafname
 • urinestaal
 • 24-uurs urinecollectie (eenmalig zal een test worden uitgevoerd waarvoor +/ 40 euro zal worden aangerekend)
 • niersteenanalyse
 • voedingsgesprek bij de diëtiste gespecialiseerd in nierstenen
 • raadpleging bij de nierspecialist ter bespreking van de resultaten en gerichte adviezen en/of opstart medicatie ter preventie

Aandachtspunten

 • Pas je gebruikelijke eetgewoontes nog niet aan de dagen van de 24 uurs collectie. Het is belangrijk om een realistische weergave van de bestaande/oude voedingsgewoontes te bekomen.
 • Wanneer je een (oude) steen ter beschikking heeft, mag je hem steeds meebrengen naar de raadpleging voor eventueel verdere analyse. Gooi de steen nooit weg!

Metabool bilan

Gedurende 24 uur verzamelt de patiënt zijn urineproductie. Daarbij wordt best de dagelijkse routine van eet en drinkgewoontes niet aangepast. Op deze collectie gebeurt een analyse van natrium, calcium, oxalaat, citraat, magnesium, urinezuur, fosfaat en creatinine. Aan de hand hiervan kan geadviseerd worden om bepaalde stoffen of voedingswaren meer of minder te gaan innemen, om zo stenen te voorkomen of op te lossen. Eventueel kan ook medicatie opgestart worden.

Praktische aspecten:

Doe de 24 uurs urinecollectie bij voorkeur in een weekend wanneer je rustig thuisblijft. Wat houdt dit in?

 • verzamel vanaf dan met zorg je urine in een grote post (die je meekrijgt van het labo) tot zaterdagavond 20u.
 • bewaar de pot in de frigo of koele berging (anders foutieve resultaten)
 • herhaal dezelfde stappen van zaterdagavond tot en met zondagavond zodat je op die manier 2 collecties verkrijgt.

De maandagmorgen (die volgt op de zondag van de 24 uurs urinecollecte):

 • Maak identificatieklevers aan bij de opname kiosken (onthaal) van het ziekenhuis
 • Begeef je naar het labo
 • Je brengt de 24 uurs urinecollecties mee
 • Bloedname: enkel zo specifiek aanvraag meegekregen
 • Je dient ook een vers urinestaal ter plaatse te produceren

Wanneer je in het bezit bent van een niersteen, gelieve deze op dat moment af te geven in het labo.