Neurologie

Onze dienst Neurologie is een observatieafdeling voor patiënten met centraal en perifeer zenuwlijden. Wij behandelen deze patiënten en volgen hen op. Daarnaast zorgen we voor de opstart van revalidatie bij CVA-patiënten, welke nadien wordt verdergezet op onze dienst Neurorevalidatie.

Route consultatie: 232
Afspraken:
015 50 51 11