Drainages

Omschrijving:

Onderzoek dat tot doel heeft het evacueren van vocht, een infectieus ontstekingsproces of abcesophoping in het lichaam (holte of orgaan). Deze procedure gebeurt enkel op afspraak en na overleg met je verwijzende arts die de indicatie bepaalt.

Voorbereiding:

Deze procedure gebeurt (meestal) niet op ambulante basis, een (dag)opname is genoodzaakt. Je bent nuchter minstens 4 uur voor de procedure.

Het is belangrijk dat voor je afspraak de dienst medische beeldvorming op de hoogte is van jouw dossier. Voorkennis van een recente bloedname (stolling) mogelijke (jood)allergieen, bloedverdunnende medicatie is eveneens noodzakelijk. Het schema van bloedverdunnende medicatie zal misschien tijdelijk moeten worden aangepast door je verwijzende arts.

Procedure:

De drainageprocedure gebeurt meestal onder echogeleiding, soms onder CT-geleiding. De uitvoerende radioloog bepaalt welke de meest adequate techniek zal zijn om op de veiligste manier een drainage uit te voeren.

Na plaatsbepaling zal de puntieplaats worden ontsmet en locaal worden verdoofd. Vervolgens wordt een kleine huidinsnede gemaakt langswaar een speciaal ontworpen drainagecatheter kan worden ingebracht waarlangs het vocht kan aflopen. Deze catheter zal worden gefixeerd aan de huid en worden verbonden met een collectorzakje. Een klein staal van het vocht zal worden opgevangen en opgestuurd worden naar het labo voor microbiologisch of cystologisch nazicht.

De procedure bedraagt meestal een 30 minuten.

Nazorg:

In geval van koorts, roodheid/irritatie van huid of ernstige ongemakken moet je contact opnemen met je huisarts of verwijzende arts. De duur dat het cathetersysteem aanwezig is gebeurt de nazorg (spoeling, vervanging collectorzakje, opvolging van urinedebiet, …) onder toezicht van uw behandelende arts.