Biopsienamen onder beelvormende begeleiding (echo of CT)

Omschrijving:

Onderzoek dat tot doel heeft een weefselstaal (cellen of cylindrische stukjes) te bekomen voor verder microscopisch onderzoek. Deze biopsiename gebeurt in kader van een diagnosestelling om de aard van de ziekte te achterhalen. Deze procedure gebeurt enkel op afspraak en na overleg met je verwijzende arts.

Voorbereiding:

Al naargelang het letsel en het orgaan waarin het letsel zich manifesteert kan deze procedure worden uitgevoerd op ambulante basis of is een (dag)hospitalisatie aangewezen.

Het is belangrijk dat voor je afspraak de dienst medische beeldvorming en de uitvoerende radioloog op de hoogte is van jouw dossier. Voorkennis van een recente bloedname (stolling) mogelijke (jood)allergieen, bloedverdunnende medicatie is eveneens noodzakelijk. Het schema van bloedverdunnende medicatie zal misschien tijdelijk moeten worden aangepast.

Meestal hoef je niet nuchter te zijn voor een dergelijke procedure. Wanneer een dagopname aangewezen is zal je een infuusleiding krijgen.

Procedure:

De biopsieprocedure gebeurt meestal onder echogeleiding, soms onder CT-geleiding. De uitvoerende radioloog bepaalt welke de meest adequate techniek zal zijn om op de veiligste manier een weefselstaal te bekomen.

Na plaatsbepaling zal de puntieplaats worden ontsmet en locaal worden verdoofd. Vervolgens wordt een kleine huidinsnede gemaakt langswaar een speciaal ontworpen naaldsysteem kan worden ingebracht waarmee het weefselstaal zal worden afgenomen.
Het weefselstaal zal onmiddellijk worden weggebracht voor analyse.

De procedure bedraagt meestal een 30 minuten.

Nazorg:

Na de biopsiename zal de puntieplaats nogmaals goed worden ontsmet en steriel afgedekt. Eventueel wordt de puntieplaats afgedrukt om een nabloeding te voorkomen.

Al naargelang de procedure mag je na de procedure eten en drinken, onmiddellijk naar huis gaan of moet je nog in het ziekenhuis blijven.

De resultaten van de weefselanalyse zijn pas na een aantal dagen bekend. Het resultaat gaat rechtstreeks naar jouw verwijzende arts en zal hiermee worden besproken.