Wat is echografie?

Omschrijving :

Echografie (of ultrasonografie) is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren weerkaatsen. Met deze techniek kunnen van allerlei organen en weefsels een beeld worden gecreëerd. Dit beeld kan dan door de radioloog worden gebruikt om de structuur, grootte en kenmerken te beoordelen.

Techniek
Het geluid dat voor de medische echografie wordt gebruikt heeft een zeer hoge frequentie dat voor mensen niet hoorbaar is. Dit wordt ultrasoon geluid genoemd. Dit geluid wordt in het lichaam gebracht via een sonde (transducer), dewelke met “gel” op de huid wordt geplaatst.
Deze gel is nodig om het verplaatsen van de sonde op de huid te vergemakkelijken en een zo groot mogelijk luchtvrij contactvlak met de huid te bewerkstelligen. Na het onderzoek kan deze gel vlot verwijderd worden en maakt geen vlekken. Allergische reacties op deze gel zijn niet onbestaande doch zeldzaam.
De sonde kan men beschouwen als een ultrasone TV-camera. De in het lichaam weerkaatste geluidsgolven worden door dezelfde sonde opgevangen en omgezet in een elektrische wisselspanning. De opgevangen elektrische signalen worden dan in een computersysteem omgezet in beelden, die op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden voor de beoordeling door een radioloog.

Voordelen en nadelen
Echografie geeft een goed beeld van organen die uit zacht weefsel bestaan of vocht bevatten. Deze zogenaamde "wekedelen" van het lichaam, bijvoorbeeld spieren, lever, milt, galbaas en urineblaas … zijn goed beoordeelbaar.
Omdat de apparatuur relatief mobiel is kan een echografie ook gebruikt worden bij zeer zieke patiënten aan bed op hun ziekenhuiskamer.
Alle tot op heden verzamelde gegevens omtrent deze techniek tonen aan dat dit onderzoek kan worden beschouwd als veilig voor het ongeboren kind, bij zwangerschap en patiënten ongeacht welke medische voorgeschiedenis.

Echografie geeft geen goed beeld van organen die lucht bevatten zoals longen, maag, darmen,….en botstructuren.
De kwaliteit van de boordeling is ook afhankelijk van de constitutie van de patiënt(e) alsook mogelijke coöperativiteit.