CT-Onderzoek van de bovenbuik

Omschrijving :

CT-scan ter beoordeling van de bovenbuiksorganen (lever, milt, pancreas, galblaas, galwegen, nieren, maag,…)

Voorbereiding :

Je moet nuchter zijn (niet eten of drinken minimum 4 uren voor het onderzoek). Metalen voorwerpen en juwelen thv. buikregio moeten worden verwijderd (vb. piercings, gespen, korsetten…). De buikregio dient te worden ontbloot van kleren, indien je wenst kan je een verpleeghemdje vragen. De vragenlijst CT wordt overlopen.

Nuttige link : vragenlijst CT

Procedure :

Voor dit onderzoek is een infuusje noodzakelijk. In de voorbereidingskamer wordt deze in een ader gebracht. Via dit infuusje wordt contraststof (kleurstof) ingespoten mbhv. een contrastinjector of indien niet anders mogelijk manueel tijdens de CT-scan.

Voor dit onderzoek is vaak ook de inname van verdunde contrastvloeistof via de mond noodzakelijk ter optimale beoordeling van maag en darmen. Deze contrastvloeistof (+/- 400 ml) wordt u aangeboden door de verpleegkundige voor het onderzoek in de voorbereidingskamer.

Het onderzoek zelf gebeurt op de beweegbare onderzoekstafel van de CT-scan in rugligging. Het onderzoek gebeurt in principe met de armen gestrekt boven het hoofd.
De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 minuten.

Nuttige link : contraststoffen CT

Nazorg :

Gezien contrast (kleurstof) wordt gebruikt wordt er door de verpleegkundigen de nodige aandacht geschonken aan de injectieplaats en algemeen aan het optreden van eventuele allergische reacties zoals roodheid, jeuk, papels, niezen, kortademigheid,… en zo nodig in overleg met de radiologen de geijkte maatregelen genomen.
Laattijdige allergische reacties (buiten het ziekenhuis) blijven steeds mogelijk. Gelieve dan terug contact op te nemen met onze dienst zodat wij je kunnen verder helpen.