CT-Onderzoek van de bloedvaten

Omschrijving :

CT-scan ter beoordeling van de bloedvaten in de borstkas (de grote slagader (aorta) en aftakkingen, de longbloedvaten,…)

Voorbereiding :

Metalen voorwerpen en juwelen thv. hals en borstkas moeten verwijderd worden (vb. halskettingen, piercings, …). De vragenlijst CT wordt overlopen.

Nuttige link : vragenlijst CT

Procedure :

Voor dit onderzoek is een infuusje noodzakelijk. In de voorbereidingskamer wordt deze in een ader gebracht. Via dit infuusje wordt contraststof (kleurstof) ingespoten mbhv. een contrastinjector of indien niet anders mogelijk manueel tijdens de CT-scan.
De patiënt(e) wordt op de beweegbare onderzoekstafel van de CT-scan in rugligging gecentreerd. Het onderzoek gebeurt in principe met de armen gestrekt boven het hoofd. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 10 minuten.

Nuttige link : contraststoffen CT

Nazorg :

Gezien contrast (kleurstof) wordt gebruikt wordt er door de verpleegkundigen de nodige aandacht geschonken aan de injectieplaats en algemeen aan het optreden van eventuele allergische reacties zoals roodheid, jeuk, papels, niezen, kortademigheid,… en zo nodig in overleg met de radiologen de geijkte maatregelen genomen.
Laattijdige allergische reacties (buiten het ziekenhuis) blijven steeds mogelijk. Gelieve dan terug contact op te nemen met onze dienst zodat wij je kunnen verder helpen.