Stereotactische biopsie van de borst/mammotoom

Omschrijving:
Weefselstaaltje/biopsie nemen van een structuur of afwijkende zone –meestal kleine verkalkingen- in de borst onder mammografische geleiding.

Voorbereiding:
Geen specifieke voorbereiding; je moet niet nuchter zijn.
Eventuele allergieën (op verdovingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen ,…), alsook medicatie (bloedverdunners, ..) dien je zeker te vermelden.

Procedure:
Het bovenlichaam wordt vrijgemaakt. De patiente gaat op een tafel liggen waarbij de borst doorheen een opening in de tafel hangt. De zone met verkalkingen wordt gelocaliseerd waarbij de borst tussen een plaat en compressor samengedrukt wordt, zoals bij een gewone mammografie. Met de computer wordt de exacte plaats en diepte van het letsel berekend op 2 opnames met verschillende invalshoek (stereotaxie).
De huid wordt steriel ontsmet. Daarna wordt door de radioloog de locale verdoving toegediend waarbij de huid en de onderliggende zone met verkalkingen wordt verdoofd. Er wordt een sneetje van 4-5 mm in de huid gemaakt waardoor de naald wordt ingebracht tot op de exact berekende plaats.
Via de naald wordt dan weefsel aangezogen, weggesneden met het roterende mesje van de naald en via de aanzuiging worden de weefselstaaltjes naar buiten gebracht en opgevangen. De procedure neemt in totaal ongeveer 40 à 60 minuten in beslag. Op het einde van de procedure wordt een 2 mm grote metaalclip in de borst achtergelaten om zo de zone van biopsie op controleopnames aan te duiden.

De procedure verloopt in de meeste gevallen volledig pijnloos. Het sneetje in de borst wordt met hechtpleisters (Steristrips) verbonden na de punctieplaats een 10-tal minuten afgeduwd te hebben om nabloeden te voorkomen.
Daarna wordt meestal een klein drukverband aangebracht voor 24 uur.
Deze weefselstaaltjes worden dan weggebracht voor microscopisch onderzoek. Na enkele dagen is het resultaat van het microscopisch onderzoek gekend.
Nuttige link:  informatiebrochure mammotoombiopsie

Nazorg:
Na de biopsie kan de patient naar huis en de normale activiteit hernemen. Gedurende de eerste 24 uur worden zware inspanningen of sportbeoefening vermeden.