Oorzaken van slikproblemen

Presbyfagie

Slikproblemen kunnen ontstaan door het normale verouderingsproces, vaak in combinatie met algemene achteruitgang. Veranderingen in de anatomie of fysiologie van het lichaam kunnen de timing en kracht van het slikken verstoren. Ook cognitieve achteruitgang kan het slikproces beïnvloeden. Veel voorkomende symptomen zijn: moeizamer en onzorgvuldig kauwen, lekkage van dranken door onvoldoende lipsluiting, restjes in de mond na de maaltijd, te laat inzetten van de slikreflex, onvoldoende controle over bolus, enzovoort.

CVA/hersenbloeding

Bij een CVA (of beroerte) is er een verminderde doorbloeding van de hersenen. Verscheidene hersenfuncties zoals de slikfunctie kunnen hierdoor aangetast worden. Dit kan voor schade zorgen binnen de werking van de hersenen.

Progressieve neurologische aandoeningen

Verscheidene neurologische aandoeningen kunnen de werking van de spieren in mond en keel aantasten. Voorbeelden zijn: de ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, ALS en MS. Elk van deze aandoeningen hebben specifieke symptomen, verscheidene oorzaken en een ander ziekteverloop.  Het effect van de ziekte op de slikfunctie varieert.

Oncologische problematieken

Tumoren kunnen op verscheidene plaatsen ontwikkelen, bijvoorbeeld het gelaat (lippen, wang), de tong en de keel. Ze kunnen een negatieve invloed uitoefenen op het slikken. Afhankelijk van de grootte, de ernst en de lokalisatie kan voor een andere aanpak geopteerd worden. Dit kan gaan van chirurgie, chemotherapie, bestraling (of een combinatie hiervan) tot een conservatieve aanpak.  Naast een verminderde werking van de spieren, kan ook de gevoeligheid van de hoofd- en halsstructuren aangetast zijn.

 

slikproblemen kunnen ontstaan door het normale verouderingsproces