Kinderen en vaccinatie

Waarom vaccineren?

  • Het is belangrijk om jouw kind te vaccineren. Vaccinaties beschermen jouw kind, maar ook jouw gezin en de omgeving.
  • Infecties kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze op jonge leeftijd worden opgelopen. De antistoffen die de baby meekrijgen van de mama verdwijnen op 2 à 4 maand uit hun bloed.
  • Het vlaams vaccinatieprogramma start op 8 weken en de vaccins zijn gericht tegen infecties die vooral bij jonge baby's levensgevaarlijk kunnen verlopen , zoals kinkhoest en hersenvliesontsteking. Om ze voldoende bescherming te geven is er meer dan 1 dosis nodig.
  • Griepvaccins en kinkhoestvaccins zijn veilig bij toediening tijdens de zwangerschap. De griep- en kinkhoestvaccinatieprogramma's tijdens de zwangerschap hebben bewezen dat ze de ziekte en de hospitalisaties bij zwangere vrouwen en jonge zuigelingen doen dalen of voorkomen.
  • Immuniteit na vaccinatie is minder risicovol dan immuniteit door natuurlijke infectie en in sommige gevallen kan de immuniteit door vaccinatie zelfs langduriger of sterker zijn dan na natuurlijke infectie.
  • Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft geen oorzakelijk verband aangetoond tussen mazelenvaccinatie en het ontwikkelen van autisme.
  • Kinderen met eczeem, astma of een allergie mogen op het aanbevolen tijdstip gevaccineerd worden. Allergische reacties op vaccins zijn uiterst zeldzaam en zelden ernstig. Als jouw kind allergisch is aan eieren of bepaalde antibiotica moet je bij vaccinatie de arts verwittigen zodat die de nodige voorzorgen kan nemen.

Aanbevolen vaccinatieschema

vaccinatieschema
(1) Eerste leerjaar
(2) Vijfde leerjaar
(3) Derde jaar secundair onderwijs
(4) Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald en kost dan 11,80 euro per dosis (voor gewone verzekerden). Het vaccin moet je met een doktersvoorschrift zelf halen in de apotheek en thuis koel bewaren (tussen 2 en 8°C). Het vaccin mag niet ingevroren worden.
(5) Twee of 3 dosissen afhankelijk van het merk.
(6) 1 ste jaar secundair onderwijs. 2 dosissen met een interval van 6 maanden (minimum 5 maanden).
(7) Extra dosis bij zwangerschapsduur van minder dan 37 weken of geboortegewicht lager dan 2,500 kg.
(8) Op 13 maanden i.p.v. 15 maanden bij zwangerschapsduur van minder dan 37 weken of geboortegewicht lager dan 2,500 kg.
 

Speciale aandachtspunten

Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht. Je kan vragen om enkel de poliovaccinatie te laten toedienen.
Kind en Gezin beveelt sterk aan om het volledig schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad van België (schema: zie boven).
Voor de toediening van een vaccin heb je de vrije keuze tussen het consultatiebureau van Kind en Gezin, je huisarts of kinderarts.

Andere vaccinaties die mogelijk zijn

Vaccinatie tegen Meningokokken B en A,C,W,Y.


Invasieve meningokokkeninfecties kunnen door verschillende serogroepen (hoofdzakelijk A,  B, C, W135, X en Y) veroorzaakt worden. Kinderen jonger dan 5 jaar en adolescenten (15-19 jaar) vertegenwoordigen respectievelijk 39 % en 13 % van alle gevallen van Meningokok B-infecties. Invasieve meningokokkeninfecties zijn hoofdzakelijk meningitis (50 %) en bloedvergiftiging (35-40 %). De meest ernstige vorm kan in enkele uren tot de dood leiden. De patiënten die overleven hebben 10 à 20 % kans op blijvende restletsels.
Het vaccin tegen meningokokken type C zit in het basisvaccinatieschema en wordt toegediend op 15 maand.
Er bestaat ook een vaccin tegen meningokokken type B, maar dat zit niet in het vaccinatieschema van Kind en Gezin. Het kost +- 87 euro en wordt niet terugbetaald . Informeer wel bij uw mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs.  Bij opstart na de leeftijd van 5 maanden zijn er 3 dosissen nodig. Bij opstart na de leeftijd van 2 jaar zijn er 2 dosissen nodig.
Er bestaat ook een vaccin tegen Meningokokken A,C,W en Y. Dat kost +- 52  Euro en wordt ook niet terugbetaald. Informeer wel bij uw mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs. Bij opstart na de leeftijd van 1 jaar is er een eenmalige toediening nodig.

 

Vaccinatie tegen Varicella ( windpokken)

Windpokken is een typische kinderziekte die meestal zonder verwikkelingen verloopt. Soms zijn er wel complicaties, zoals bacteriële bijbesmetting op de letsels, longontsteking of ontsteking van het hersenweefsel. Na genezing ben je levenslang tegen windpokken beschermd, maar het blijft sluimerend aanwezig in je lichaam. Als het virus weer actief wordt, krijg je zona (gordelroos).
Er bestaat een vaccin tegen de windpokken dat kan toegediend worden vanaf de leeftijd van  12 maanden. De prijs per dosis bedraagt +-  50 euro. Er zijn 2 dosissen nodig met minstens 1 maand tussen. Het vaccin tegen Varicella wordt niet terugbetaald. Informeer wel bij uw mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs.

 

Vaccinatie tegen Influenza (griep)

Het griepvaccin wordt aangeraden voor oudere mensen en zwangere vrouwen, maar ook voor kinderen ouder dan 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening (ook indien gestabiliseerd) van longen, hart, lever, nieren, aan metabole of neuromusculaire aandoeningen, aan immuniteitsstoornissen. Deze personen zijn vaak extra vatbaar voor infecties en bij hen kunnen ook vaker verwikkelingen voorkomen.
Omdat het griepvirus elk jaar verandert, moet het vaccin jaarlijks toegediend worden in de maanden oktober tot december. De prijs van het vaccin is ongeveer 12 euro.

 

Reisvaccinaties

Wend je tot je arts en/of raadpleeg de website van het Instituut van tropische geneeskunde