Radiologisch

Echografie

Echografie gebruikt onschadelijke geluidsgolven en heeft als voordeel dat het onderzoek zo nodig tijdens een polikliniekbezoek kan worden uitgevoerd. Met een echografie kunnen de darmdelen gedetailleerd in beeld worden gebracht en is gericht onderzoek mogelijk als de patiënt aangeeft waar de pijn precies zit. Een nadeel is dat bij een echografie telkens maar een deel van de darm in beeld is. Hierdoor is het overzicht wat beperkt, zijn de beelden vaak lastiger te begrijpen voor andere artsen, en is het vergelijken van de resultaten met een eerder onderzoek soms lastig. Verder zijn dieper gelegen structuren niet in beeld te brengen, omdat voorliggend darmgas dat verhindert (echogolven worden door het darmgas tegengehouden), en is bij obesitas de beeldkwaliteit minder goed. Doordat het echoapparaat onder lichte druk contact met de buik moet houden, kan dit bij een pijnlijke buik oncomfortabel zijn.

Computertomografie (CT)

CT gebruikt röntgenstraling, wat het belangrijkste nadeel ervan is. De hoeveelheid straling die nodig is, neemt door de technische vooruitgang wel af, maar oplettendheid blijft geboden voor zwangere vrouwen, kinderen en jongvolwassenen. 
Voordelen van CT zijn het overzicht over de hele buik, dat het een pijnloos en kortdurend onderzoek is, dat onderzoeken makkelijk vergeleken kunnen worden en dat de resultaten goed kunnen worden overgebracht aan andere artsen en aan patiënten. Verder kan CT snel worden ingezet.
Voor je een CT ondergaat, zal je vaak contrastmiddel moeten drinken. Voor de start van het onderzoek krijg je in een ader contrastmiddel ingespoten, zodat de arts een beter onderscheid kan maken tussen normale structuren en afwijkingen.

Magnetic resonance imaging (MRI)

MRI gebruikt een sterk magneetveld en radiogolven, en is een veilige techniek. Voordelen van MRI zijn de vele mogelijkheden om het lichaam op verschillende manieren te onderzoeken. Dat geeft aanvullende informatie boven de andere technieken. Verder biedtt MRI een goed overzicht, is het makkelijk om verschillende onderzoeken te vergelijken en goed mogelijk om de resultaten over te brengen aan andere artsen en aan patiënten. Nadelen van MRI zijn dat er vaak een wachttijd is, dat het onderzoek doorgaans wat langer duurt, dat de kosten hoog zijn en dat sommige patiënten niet in de MRI-scanner kunnen (bijvoorbeeld vanwege ernstige claustrofobie).

Minder gebruikte technieken

Een röntgenfoto van de buik wordt soms nog gebruikt om een indruk te krijgen van een eventuele darmverwijding, maar de andere technieken hebben het grote voordeel dat ze onmiddellijk ook informatie verschaffen over de darmwand en afwijkingen buiten de darmwand (zonder stralingsbelasting in geval van echografie en MRI). Röntgencontrastonderzoeken, waarbij met contrastmiddel de darm wordt afgebeeld, worden om deze reden niet meer gedaan.
Bij nucleair geneeskundig onderzoek wordt met een licht radioactief gemerkte stof ziekte aangetoond, bij chronische darmontsteking veelal met radioactief gemerkte witte bloedlichaampjes. De kracht hiervan ligt in het gericht aantonen van ontsteking, omdat witte bloedcellen hierbij betrokken zijn. In de praktijk wordt het niet courant toegepast, onder meer omdat de meerwaarde ten opzichte van andere onderzoeken in de kliniek veelal beperkt is en het vaak niet opweegt tegen de stralingsbelasting en kosten.

Perianale fistels

Bij de ziekte van Crohn komen vaak perianale fistels voor. Die zijn het best met MRI in beeld te brengen, omdat zowel de anatomische structuren (bijvoorbeeld de kringspier) als de fistel of abcessen goed te zien zijn.
Een mogelijk alternatief is een echografie, met een in de anus geplaatst echoapparaat. Het overzicht hierbij is minder dan bij MRI en het is een vaak oncomfortabel en mogelijk pijnlijk onderzoek. Een echografie van buitenaf de anus heeft beperkingen, vooral om dieper gelegen ziekte te kunnen vaststellen.

bron: Alles over chronische darmziekten, D'Haens G. en Vermeire S., Lannoo (2017)