Voorkamerfibrilleren (=VKF of AF)

Door een afwijkende oorsprong van signalen en/of geleiding in de voorkamers ontstaat er elektrische ‘chaos’ thv de voorkamers.

Dit chaotisch signaal wordt via de AV knoop wisselend doorgeleid naar de kamers.

Er ontstaat dus een onregelmatig hartritme, vaak sneller dan het normale sinusritme.

Komt zeer vaak voor

 • 2-4% heeft VKF
 • Tot 1/3 van de populatie maakt het ooit mee

Risicofactoren

 • Hogere leeftijd
 • Hypertensie
 • Diabetes
 • Roken
 • Overgewicht
 • Slaap-apnoe
 • Hartfalen
 • Nierlijden
 • Kransslagader-lijden
 • Mitraalkleplijden

Klachten

 • Hartkloppingen (palpitaties)
 • Vermoeidheid
 • Opgejaagdheid
 • Kortademigheid
 • Verminderde inspanningscapaciteit
 • Minder frequent ook pijn op de borst, flauwvallen.

Risico’s

Door de elektrische chaos in de voorkamers trekken deze niet meer samen, klonters kunnen zich vormen in het linker hartoortje .
Deze kunnen aanleiding geven tot een herseninfarct.