Nuss procedure

De Nuss procedure wordt uitgevoerd via twee kleine insnedes links en rechts in de borstkas. Met assistentie van een kleine camera wordt een gebogen inox "baar" onder het borstbeen geschoven. De "baar" wordt dan omgedraaid, zodat het borstbeen in de juiste positie gebracht wordt.

De procedure werd voor het eerst toegepast in 1987, en gepubliceerd in 1998

  • Hoge succesrate (zowel klinisch als psychisch)
  • Ideale leeftijd: net voor puberteit
  • Beste resultaat wanneer de bar 2 to 4 jaar ter plaatse blijft
  • Kans op herval verkleint hoe langer de pectusbar blijft zitten

Veilig:

  • Video-gemonitorde operatie
  • Voldoende hechtpunten voor de pectusbar

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is absoluut zonder risico's. Zo zijn er ook hier reacties zoals klaplong, wondinfectie, longontsteking, inwendige bloeding, hartvliesontsteking, water in de longen, en reactie op de verdoving of op de medicatie niet absoluut uit te sluiten.