Behandeling

De snelheid van ontstaan, ernst, klachten en hartfunctie bepalen de gekozen behandeling.

Medicatie:

Medicatie (ontwatering) kan in een vroeg/mild stadium een bijdrage leveren.

Ingreep:

  1. Minimaal invasieve Mitraalklepchirurgie = kijkoperatie.
  2. Percutane Mitraclip-plaatsing of Mitraalvervanging.
  3. Klassieke Mitraalklepchirurgie.

1. Minimaal invasieve mitraalchirurgie

VATS: video assisted thoracoscopic surgery
Benadering van de mitraalklep via kleine insnedes aan de rechterkant van de borstkas.
Heden in ons team de standaardbehandeling voor mitraalklepchirurgie tenzij contra-indicaties.
Te combineren met ritmebehandeling voor Voorkamerfibrillatie (VKF)
Te combineren met Tricuspiedklepchirurgie

  • minder pijnklachten
  • minder bloedverlies
  • esthetisch mooier

Filmpje: minimaal invasieve ingreep (eigen operatiebeelden)

2. Percutane behandeling

Voorbehouden voor patiënten waarbij de risico’s van een operatie als te groot worden beschouwd.
Deze ingreep wordt in samenwerking tussen onze eigen cardiologen en hartchirurgen uitgevoerd in het UZ Leuven.
Indicatie voor deze behandeling wordt uitsluitend gesteld in het hartteam waarin cardiologen, hartchirurgen en geriaters de juiste patiënten selecteren volgens de geldende internationale richtlijnen.

Mitraclip

Via een grote lichaamsader (de liesader) wordt een katheter opgeschoven tot in de voorkamers.
Vervolgens worden zonder het hart stil te leggen een of meerdere clips geplaatst die de 2 klepbladen ter hoogte van het lek bij elkaar houden.
Tijdens de ingreep wordt het effect geleid, gevolgd en beoordeeld op echocardiografie.

3. Klassieke mitraalchirurgie

Was gedurende jaren de gouden standaard hoewel heden nog weinig gebruikt aangezien er minder invasieve mogelijkheden zijn. Is wel nog steeds de toetssteen voor alle nieuwe therapieën.
Toegang tot de mitralisklep gebeurt via een insnede over de volledige lengte van het borstbeen. Het borstbeen wordt over de gehele lengte geopend.
Het hart wordt tijdens de ingreep stilgelegd om de zieke mitraalklep volledig te kunnen herstellen of vervangen.