De zieke kransslagader

Onze levensstijl en genetische aanleg heeft een duidelijke invloed op de slijtage van onze bloedvaten. 
De meest belangrijke risicofactoren zijn:

  • Familiale aanleg
  • Roken
  • Suikerziekte
  • Hoge bloeddruk
  • Cholesterol
  • Zwaarlijvigheid

Door afzetting van cholesterol in de wand van de bloedvaten ontstaan er vernauwingen (atherosclorisis)
Deze vernauwing zorgt voor een mindere doorgang van bloed naar de hartspier.
Vanaf een bepaald vernauwingsgraad zal bij inspanning de zuurstofvoorziening van de hartspier in het gedrang komen.
Eens we een vernauwing van > 50% hebben, kunnen er symptomen ontstaan:

  1. Druk op de borst
  2. Uitstralende pijn naar arm of keel
  3. Kortademigheid
  4. Aspecifieke klachten zoals bv. maaglast

Stabiele klachten: de klachten worden uitgelokt door spanning of stress. Evaluatie via een cardioloog is op korte termijn aan te raden.
Ontstabiele klachten: de klachten ontstaan spontaan. Dringende evaluatie door cardioloog is noodzakelijk om niet-omkeerbare schade te voorkomen.