Behandeling kransslagader

PCI (percutane coronaire inverventie = stenting)

Is in principe de eerste behandelingskeuze bij patiënten met korte en niet te verkalkte letsels. Stenten kunnen op verschillende plaatsen bij een zelfde patiënt geplaatst worden.

  • Via een prik doorheen de huid (pols of lies).
  • Met behulp van stenten wordt het zieke deel van de slagader terug naar zijn originele diameter gebracht.
  • De stent ondersteunt het bloedvat zodat deze niet dadelijk terug toegaat.

Zeker in de oudere populatie heeft deze techniek zo mogelijk de voorkeur gezien het minimaal invasieve karakter en goede resultaten op middellange termijn.
Wordt uitgevoerd in het cathlab door interventionele cardiologen.
De opnameduur bedraagt gemiddeld 2 dagen.

Cathlab

Hybride strategie (overbruggingsoperatie + stent)

Het beste van beide werelden.
Niet alle letsels komen in aanmerking voor behandeling met een stentje. Daarnaast zijn er ook letsels die minder aantrekkelijk zijn voor een chirurgische behandeling. Als beide soorten letsels aanwezig zijn bij eenzelfde patiënt maken we gebruik van een combinatie van beide technieken.
Hierbij wordt getracht om ook het chirurgische luik van de ingreep zo minimaal invasief mogelijk te houden door robotisch geassisteerde overbruggingsoperatie te gebruiken.
Hierdoor kan het borstbeen gespaard worden.

Robotic CABG (overbruggingsoperatie via kijkoperatie)

Door gebruik te maken van een robot is het mogelijk om via kleine insneden ter hoogte van de linkerzijde van de borstkas bloedvaten vrij te leggen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overbruggingsoperatie.
Hiervoor gebruiken wij het Da Vinci systeem van Intuitive Surgical

 
Filmpje: Minimaal invasieve ingreep Robotic Midcab (eigen operatiebeelden)

Eens het bloedvat/bloedvaten vrijgemaakt zijn, wordt via een mini-incisie het bloedvat als overbrugging ingehecht op de zieke kransslagader.
Hierbij wordt een toegang gebruikt tussen de ribben in. De ribben worden hierbij niet gespreid waardoor de pijnklachten minimaal zijn.
Zo kunnen we de impact van de chirurgie zo laag mogelijk houden.
De gemiddelde opnameduur bedraagt 4 dagen.

Niet alle patiënten komen in aanmerking.
De veiligheid en kwaliteit van de operatie staat steeds op de eerste plaats.
De anatomische bereikbaarheid van de te overbruggen bloedvaten is een andere variabele die steeds in overweging moet genomen te worden.
Tenslotte zullen zowel de medische voorgeschiedenis als de reeds uitgevoerde ingrepen mee bepalen of je voor deze techniek in aanmerking komt.

CABG (overbruggingsoperatie)

De gouden standaard sinds vele jaren. Alle nieuwe technieken moeten hun nut en veiligheid bewijzen tegenover deze ingreep aangezien de kwaliteit op lange termijn bewezen en uitstekend is.

  • Het borstbeen wordt centraal doorgenomen.
  • Het hart is via deze weg volledig zichtbaar en toegankelijk waardoor alle gebieden makkelijk en veilig behandeld kunnen worden.
  • De gemiddelde opnameduur bedraagt ongeveer 7 dagen.