De gezonde kransslaggader

Onze kransslagaders (in rood op de figuur) brengen bloed naar de hartspier.
Ze bestaan uit twee systemen die ontstaan in de grote lichaamsslagader en de linker en rechter harthelft bevloeien.
Het linker systeem splitst zich op in twee grote takken. Eén voor de voorwand en één voor de zijkant en achterkant.
Het aantal zijtakken en de grootte van de zijtakken verschillen van persoon tot persoon.