Ergotherapie in het algemeen ziekenhuis

Ergotherapeuten verbonden aan de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis, zoals heelkunde, geneeskunde, HAVA en PAAZ.
Ze trachten jouw mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen zowel op sensomotorisch als cognitief vlak. Dit doen ze aan de hand van testen. Daarnaast wordt er ook overlegd met artsen, verpleging, psychologen, logopedisten, kinesisten… Ze gaan met jou in gesprek om naar jouw hulpvraag te luisteren. Het is nuttig om te weten hoe je functioneerde vóór de opname in het ziekenhuis. Verder weten ze graag meer over jouw hobby’s, interesses, rolvervullingen enzovoort… Op die manier kunnen ze samen met jou haalbare en realistische doelstellingen opstellen die je graag zou willen bereiken voor jouw ontslag uit het ziekenhuis.

Afhankelijk van jouw hulpvraag oefenen ze op verschillende vaardigheden en activiteiten zoals:

  • arm- en handvaardigheid (grijpen, reiken en fijne motoriek)
  • ADL-taken (activiteiten van het dagelijks leven): uit bed komen, naar toilet gaan, boterhammen smeren… 
  • gangrevalidatie
  • cognitieve vaardigheden (geheugen, aandacht, omgaan met geld…)
  • dubbeltaken (bv. stappen en terwijl een boodschappenlijst onthouden)

In geval van blijvende beperkingen kan de ergotherapeut ook advies verlenen aan jou en alle betrokkenen over verschillende hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen. Ze beantwoorden vragen omtrent aanpassingen aan de woning, toilet, bed, trap… Ook geven ze advies over kleine hulpmiddelen zoals aangepast bestek, aangepaste drinkbeker, kousenaantrekker, … 
Dit alles vindt plaats binnen een multidisciplinair team van artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten, verpleging, …

Contact via secretariaat fysio: 015 50 52 50