Ergotherapie en rugrevalidatie

Binnen de rugrevalidatie kan je terecht bij de ergotherapeut voor meer uitleg over hef- en tiltechnieken, zithulpmiddelen, bureaustoelen… Ze geven doorheen het jaar lessen over hef- en tiltechnieken, het rugvriendelijk handelen bij dagelijkse activiteiten en advies over zitten en liggen. Aan het begin van je revalidatie gaan ze met jou in gesprek en laten ze je enkele vragenlijsten invullen om een breder beeld te krijgen van jouw rugpijn, bewegingsangst, pijnbeleving enzovoort… Aan het einde van jouw revalidatie worden de vragenlijsten opnieuw afgenomen. Dit maakt het mogelijk om de resultaten van het begin en het einde van jouw revalidatie te vergelijken.

Elke week wordt binnen een multidisciplinair team van artsen, ergotherapeuten en kinesisten jouw evolutie besproken.