Ergotherapie en Neurorevalidatie

Op de afdeling Neurorevalidatie trachten ze jouw mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen zowel op sensomotorisch als cognitief vlak. Ze oefenen daarnaast rond arm- en handvaardigheid (grijpen, reiken en fijne motoriek), ADL-taken (activiteiten van het dagelijks leven) zoals uit bed komen, naar toilet gaan, boterhammen smeren, strijken, jezelf wassen en aankleden …

De ergotherapeut oefent ook de cognitieve vaardigheden zowel met pen- en papieroefeningen als praktijkoefeningen. Zo gaan ze bijvoorbeeld met jou iets kopen in het winkeltje en moet je zelf controleren of je het juiste wisselgeld krijgt. Dit alles met als doel zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de thuissituatie.

In geval van blijvende beperkingen adviseert de ergotherapeut jou en de directe betrokkenen over de manier waarop je ondersteund kan worden en welke hulpmiddelen er voorhanden zijn. Ze beantwoorden vragen omtrent aanpassingen aan de woning, toilet, bed, trap, …  maar ook kleine hulmiddelen zoals aangepast bestek, hulpmiddelen tijdens het koken, aanpassingen voor een hobby, …