Ergotherapie en ambulante revalidatie

Indien je voldoende zelfstandig kan functioneren in je thuisomgeving of wanneer er voldoende omkadering is, kan je er ook voor kiezen om van thuis uit nog verder te komen revalideren in het ziekenhuis. Elke week wordt binnen een multidisciplinair team van artsen, ergotherapeuten en kinesisten jouw evolutie besproken. Dat noemen we ambulante revalidatie.

Vaak word je bij thuiskomst geconfronteerd met bepaalde beperkingen. Die worden samen met de ergotherapeut in kaart gebracht. Deze beperkte vaardigheden (evenwicht, fijne motoriek en grove motoriek, dubbeltaken, aandacht en concentratie, rechtkomen na een val, fietsen …) worden daarna verder ingeoefend tijdens de ambulante sessies. Indien nodig kunnen ook hulpmiddelen uitgeprobeerd worden.
Bijvoorbeeld: je bent thuis gevallen. De ergotherapeut zal de oorzaak van jouw evenwichtsverlies zo goed mogelijk in kaart trachten te brengen en met jou verder oefenen op evenwicht. Verder zullen ze ook bekijken of je woning voldoende veilig is (geen losliggende tapijten, voldoende verlichting, geen kabels over de grond, voldoende draairuimte…). Ze geven advies over mogelijke woningaanpassingen en ook tips naar veilig schoeisel. 

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor ambulante revalidatie:

  • Je kan doorverwezen worden door de revalidatiearts na een consultatie of na een opname in het algemeen ziekenhuis
  • Je kan in aanmerking komen via het Geriatrisch dagziekenhuis, na een consultatie bij de geriater of na een opname op Geriatrie.