Ergotherapie binnen het RolstoelAdviesTeam (RAT)

Het RolstoelAdviesTeam is een erkend team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in mobiliteitshulpmiddelen bv. elektrische scooter.

Het team van het Imeldaziekenhuis bestaat uit de revalidatiearts en de ergotherapeut. De ergotherapeut stelt jou vragen over jouw mobiliteit binnenshuis en buitenshuis. Daarnaast wilt ze graag weten waarvoor het mobiliteitshulpmiddel moet dienen. Zo kunnen er bijkomende aanpassingen geadviseerd worden.

Op basis van het gesprek beslissen de revalidatiearts en de ergotherapeut of je al dan niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor het mobiliteitshulpmiddel. Het advies dat gegeven wordt is niet de eindbeslissing. De adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds neemt de eindbeslissing.