Ergotherapie binnen de geriatrie

Geriatrische afdelingen

Op onze afdelingen Geriatrie werken ergotherapeuten voornamelijk rond ADL-taken (Activiteiten van het dagelijks leven).  Ze trachten je te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Dit houdt bijvoorbeeld in: jezelf verplaatsen in en rond de woonst, zelfstandig naar toilet gaan, zelfstandig uit bed komen, aan tafel gaan zitten, … Dit allemaal op een veilige manier en aangepast aan jouw mogelijkheden. 
Ze geven ook specifiek advies na een schouder- of heupoperatie en beschikken over een gamma aan hulpmiddelen die kunnen uitgeprobeerd worden.
Daarnaast brengen ze als ergotherapeut mee jouw cognitieve vaardigheden (aandacht, concentratie, geheugen,…) in kaart aan de hand van testen en observaties.
Dit alles vindt plaats binnen een multidisciplinair team van artsen, kinesisten, psychologen, verpleging, …

Geriatrisch Support Team (GST)

Als ergotherapeuten maken ze ook deel uit van het GST. Het algemeen doel van het team is ondersteuning te bieden en adviezen te geven aan de behandelende arts, de verpleegequipe, de patiënt en zijn/haar familie. 
Het GST beperkt zich tot de patiënten die niet voor de geriaters opgenomen zijn maar wel een geriatrisch profiel hebben (75-plussers met bijvoorbeeld aanwezigheid van cognitieve stoornissen, moeilijkheden met het stappen, gebruik van medicatie,…). Als ergotherapeut trachten ze in te schatten hoe je thuis nog zelfstandig kan functioneren. Kan je nog zelfstandig stappen, uit bed komen, jezelf wassen, …? Daarna geven ze advies over eventuele uitbreiding van thuishulp (poetshulp, thuisverpleging,…) en bestaande hulpmiddelen. Daarnaast brengen ze als ergotherapeut mee jouw cognitieve vaardigheden (aandacht, concentratie, geheugen,…) in kaart aan de hand van testen en observaties.

Geriatrisch dagziekenhuis (GDZH)

In het GDZH kunnen 75-plussers via dagopname gescreend worden door een ergotherapeut. Het testen heeft als doel een beeld te krijgen over jouw  algemeen functioneren, dit door middel van testen van de cognitieve functies en mobiliteit. Ook wordt er aan familie/ mantelzorgers advies en tips gegeven om de thuissituaties te vergemakkelijken. Dit steeds in samenspraak met het multidisciplinair team onder leiding van de geriater. 
Ook kan je bij het GDZH terecht met valproblemen (Valkliniek). Als ergotherapeut informeren en adviseren ze jou, jouw familie en/of zorgverlener over de verschillende risicofactoren van het vallen en hoe er een veilige thuissituatie gecreëerd kan worden om vallen te voorkomen. Er worden ook verschillende hulpmiddelen overlopen.