Ambulante ergotherapie binnen de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie

Indien je voldoende zelfstandig kan functioneren in je thuisomgeving of wanneer er voldoende omkadering is, kan je er ook voor kiezen om van thuis uit nog verder ambulant te komen revalideren in het ziekenhuis. Vaak word je bij thuiskomst geconfronteerd met bepaalde beperkingen. Die worden samen met de ergotherapeut in kaart gebracht. De beperkte vaardigheden worden dan verder ingeoefend tijdens de ambulante sessie.

Bijvoorbeeld: je bent thuis gevallen. De ergotherapeut zal de oorzaak van jouw evenwichtsverlies zo goed mogelijk in kaart trachten te brengen en met jou verder oefenen op evenwicht. Verder zullen ze ook bekijken of je woning voldoende veilig is (geen losliggende tapijten, voldoende verlichting, geen kabels over de grond, voldoende draairuimte…). Ze geven advies over mogelijke woningaanpassingen en ook tips naar veilig schoeisel.

Elke week wordt binnen een multidisciplinair team van artsen, ergotherapeuten en kinesisten jouw evolutie besproken.