Therapeutisch aanbod

Afhankelijk van de medische zorgcomplexiteit en de mogelijkheden van de patiënt en zijn naaste omgeving zal het realiseren van de behandeldoelstellingen gebeuren via een tijdelijke hospitalisatie of op ambulante basis.

→ Tijdens de hospitalisatiefase wordt de patiënt tijdens zijn verblijf dagelijks behandeld. Een selectie van patiënten wordt ook zaterdagvoormiddag kinesitherapeutisch behandeld.

→ Bij de ambulante behandeling verblijft de patiënt thuis en komt op een afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis voor therapie.

  • ambulante behandeling via de dienst Neurorevalidatie kan mono- of pluridisciplinair. Samen met de sociaal werker wordt gezocht naar de gemakkelijkste en goedkoopste manier om naar het ziekenhuis te komen. Ambulante therapie gebeurt in hoofdzaak in de namiddag  tussen 13u00 tot 17u30. De pluridisciplinaire revalidatie duurt minimum 2 uur. De medische supervisie en evaluatie gebeurt door de revalidatiearts
     
  • ambulante behandeling via het Geriatrisch Dagziekenhuis. Via het dagziekenhuis geriatrie bestaat de mogelijkheid een individueel aangepast revalidatieprogramma te volgen gedurende maximum 3 maanden. De patiënten kunnen de therapie een halve of een ganse dag volgen en dit 1 tot 5 keer per week. Tijdens de middagpauze wordt een middagmaal voorzien en is er de mogelijkheid om te rusten. Verpleegkundigen bieden hulp bij de maaltijden, de medicatie-inname, het toiletbezoek,... De medische supervisie en evaluatie gebeurt door de geriater in nauw overleg met de huisarts.

Onze behandeling is overwegend interdisciplinair gericht. Dit wil zeggen dat de therapieën op een gecoördineerde wijze worden aangeboden door meerdere therapeuten of disciplines die gezamenlijk in één behandelteam werken.

In overleg met de behandelende artsen en met de revalidatiearts worden doelstellingen voor de behandeling afgeleid van de toestand van de patiënt en de bevindingen uit het diagnostisch onderzoek. Samen met de doelen en verwachtingen van de patiënt en hun familie vormt deze werkwijze de basis voor ons behandelplan.

Ons therapeutisch team bestaat uit :

2 creatherapeuten
5 ergotherapeuten
11 kinesitherapeuten
4 logopedisten
2 neuropsychologen