Kinderallergie: Onderzoeken

De diagnose van allergie berust op een zorgvuldige anamnese (gesprek)  en klinisch onderzoek. Vaak gebeuren er aanvullende testen zoals huidtesten, bloedanalyse, longfunctie  en provocatietesten.

Huidtest

Deze test kan reeds uitgevoerd worden bij jonge zuigelingen en heeft een rol bij het aantonen van een bepaalde type allergie (IgE gemedieerde allergie).

Er worden druppeltjes van een vloeistof met het verdachte allergeen aangebracht op de voorarm, of soms op de rug. Nadien wordt er met een priklancet door de druppel geprikt, zonder diep door de huid te gaan. Bij vermoeden van voedingsallergie wordt vaak met vers voesdel getest waarbij er eerst in het voedingsmiddel geprikt wordt, gevolgd door de huid.
Een 15 minuten later kan de test worden afgelezen. Bij een allergische reactie onstaat er een beperkte huiduitslag en jeuk thv de prikplaats.
Dit verdwijnt na een 15-20 minuten.
Deze test is niet pijnijk , hoewel sommige kinderen de prikjes wel als vervelend of gevoelig beschouwen.
Het is belangrijk dat medicatie welke antihistamine bevat (bv Cetirizine , Zyrtec, Rupatall, Loratadine, Desloratadine, Bellozal , bepaalde hoestsiropen…) drie dagen voordien worden gestopt.

Bloedanalyse

Indien nodig gebeurt er een aanvullend bloedonderzoek. Dit vindt plaats in het Imeldaziekenhuis.

Longfunctie

Bij kinderen met astma, of een vermoeden van astma wordt er vaak een longfunctie  (spirometrie) uitgevoerd. Bij deze test moeten de kinderen fors blazen in een mondstuk, verbonden met een computer, voor en na het toedienen van een puff met Ventolin.
Er wordt  nagegaan of er vernauwing is thv de luchtwegen. Deze test vindt plaats in het Imeldaziekenhuis en kan worden uitgevoerd worden bij kinderen vanaf 6 jaar.
Het is belangrijk dat er de dag van de test geen Ventolin wordt toegediend, voorafgaand aan  het onderzoek.

Provocatietest

Een provocatietest kan worden uitgevoerd bij kinderen met voedingsallergie of een allergische reactie op medicatie.

Soms is het op basis van de anamnese, huidtesten en bloedanalyse niet duidelijk of het kind al dan niet allergisch is
Ook weten we dat bepaalde voedselallergieën kunnen verdwijnen na enkele maanden tot jaren (“tolerantie-ontwikkeling”).  Allergietesten (bloed- en huidtesten) geven niet altijd zekerheid of uw kind al dan niet nog allergisch is, daarom voeren we provocatietesten uit in het ziekenhuis, om op een veilige manier na te gaan of voeding kan worden geïntroduceerd.

Bij een provocatietest wordt de voeding/ medicatie aangeboden in een aanvankelijk heel kleine dosis en geleidelijk aan verhoogd tot ongeveer een normale portie over een aantal uren. Het kind wordt nauw geobserveerd in het ziekenhuis tijdens deze periode. We plaatsen eveneens een slotje (catheter in een bloedvat) om medicatie te kunnen toedienen zo er toch een allergische reactie optreedt.
Een provocatietest neemt minstens een 6- tal uren in beslag.

Voor een provocatietest vragen we steeds een Informed Consent te ondertekenen.