Kinderallergie: behandelingen

De behandeling van allergie berust erop om zoveel mogelijk het oorzakelijk allergeen te vermijden. Vaak is medicatie nodig om de symptomen onder controle te houden.

Bij voedselallergie is het belangrijk over een persoonlijk behandelingsplan te beschikken, met zo nodig een adrenaline–injector, igv een allergische reactie.

Bij erge symptomen ten gevolge van een omgevingsallergie zoals bij pollenallergie of huisstofmijtallergie kan immunotherapie (hypo-sensitisatie) worden overwogen.

Hierbij wordt het oorzakelijk allergeen aangeboden onder de tong (sublinguale therapie) of via injecties (subcutane therapie), met de bedoeling tolerantie tov het allergeen te bekomen. De duur van de behandeling is 3 jaar en wordt momenteel niet terugbetaald.

Immunotherapie voor pollen en/of huisstofmijt kan opgestart worden op de raadpleging allergie.