Obesitas

Over obesitas

Obesitas is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige vetopstapeling in het lichaam. Obesitas wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd.

Oorzaken van obesitas

Obesitas ontstaat door een verstoorde energiebalans. Dat betekent dat je door eten en drinken meer calorieën inneemt dan je verbruikt. Als je dat lange tijd volhoudt, worden de overbodige calorieën omgezet in vetweefsel en ontstaat op den duur (ernstig) overgewicht.

Maar, obesitas is niet alleen het gevolg van teveel eten en te weinig beweging. Ook erfelijke factoren kunnen een invloed hebben. Of stofwisselingsziekten, zoals een te traag werkende schildklier. Toch lijkt het erop dat in de meeste gevallen omgevingsfactoren zoals eetgedrag, beweging en opvoeding de belangrijkste rol spelen bij het ontstaan van overgewicht en obesitas.

Het BMI

Het absolute gewicht van een persoon is geen goede parameter om uit te maken of iemand obees is. Dit gewicht moet gerelateerd worden aan de lengte van die persoon.

Obesitas wordt daarom berekend aan de hand van de BMI (Body Mass index).  Deze wordt berekend door het gewicht (uitgedrukt in kg) van de persoon te delen door zijn of haar lengte (in meter) in het kwadraat of BMI = kg/m².

Zo heeft een patiënt met een gewicht van 100 kg en een lengte van 1m60 een BMI van 39.

Al naargelang de BMI maakt men vervolgens een onderscheid in de graad van obesitas:

BMI
< 18.5 ondergewicht
18.5 - 24.9 gezond gewicht
25 - 29.9 overgewicht
30 - 34.9 obesitas (matig)
35 - 39.9 obesitas (ernstig)
> 40 morbide obesitas (zeer ernstig)
> 50 super obesitas

BMI – waarden houden geen rekening met het geslacht, de leeftijd en de etnische origine. De gewone BMI – waarden zijn niet van toepassing op kinderen, bejaarden en personen met een hoge spiermassa zoals bodybuilders.

Naast de BMI kunnen ook andere, meer verfijnde, metingen de obesitas van de individuele patiënt in kaart brengen. Zo kan door het bepalen van de lichaamssamenstelling gekeken worden hoeveel % vet en spiermassa aanwezig is. Echter bepaalt de wetgever dat terugbetalingscriteria afhankelijk zijn van de BMI.

De buikomtrek kan ook bijkomende informatie geven omtrent de lokalisatie van het vetweefsel. Een abdominale vetverdeling (= vetopstapeling in de buikstreek of appelvormige obesitas genoemd) is geassocieerd met een hogere gezondheidsrisico dan een meer perifere vetverdeling (= vetopstapeling ter hoogte van de heupen en de dijen of peervormige obesitas genoemd).

De buikomtrek wordt gemeten met een lintmeter op het middelpunt tussen de onderste rib en de heupkam. De lintmeter mag de huid niet samendrukken en moet evenwijdig zijn met de grond. De meting moet gebeuren op het einde van een normale ademhaling. De classificatie van overgewicht en obesitas op basis van de BMI en de buikomtrek met het bijhorende gezondheidsrisico wordt weergegeven in volgende tabel.

 

  BMI (kg/m2) Obesitas klasse Geen gezondheidsrisico Gezondheidsrisico
Buikomtrek     Man < 94 cm Man > 102 cm
      Vrouw < 80 cm Vrouw > 88 cm
Normaal 18.5 - 24.9     Verhoogd
Overgewicht 25.0 - 29.9   Verhoogd Hoog
Obesitas 30.0 - 34.9 I Hoog Zeer hoog
  35.0 - 39.9 II Zeer hoog Zeer hoog
Morbide obesitas > 40 III Extreem hoog Extreem hoog

 

Gevolgen van de obesitas

De klachten bij obesitas kunnen verdeeld worden in lichamelijke en psychologische klachten. Deze hebben een negatief effect op de levenskwaliteit van de patiënt.

Lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas zijn onder andere: verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, galstenen, spijsverteringsproblemen, slaapapneu, menstruatiestoornissen, fertiliteitsproblemen, …

Onder psychologische klachten verstaan we voornamelijk het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld wat kan leiden tot een minderwaardigheidsgevoel, depressie, sociaal isolement, discriminatie, …

 

 

Contact

Secretariaat: 015 50 61 95
Artsen:

Kurt Devroe

Contact

Secretariaat: 015 50 60 80


Het Centrum voor Cardiale Revalidatie van het Imeldaziekenhuis is een erkend multidisciplinair centrum
Erkenning RIZIV – 7.82.108.03

Meer informatie is te verkrijgen via ons secretariaat en via email .

Brochure

Grandioos

Betrokken artsen

Dr. Lee DaHae - Endocrinologie
Dr. Maes Toon - Endocrinologie
Dr. Vercammen Chris - Endocrinologie
Dr. Vets Bart - Endocrinologie

Dr. Kurt Devroe - abdominale en bariatrische chirurgie

Dr. John Roosen - cardiologie

Dr. Aertgeerts Maries - fysische geneeskunde en revalidatie
Dr. Geukens Sofie - fysische geneeskunde en revalidatie
Dr. Gysenbergs Stijn - fysische geneeskunde en revalidatie