Ziekte en ongeval

Ziekte tijdens je stageperiode

Verwittig voor aanvang van je shift je stagementor of de afdeling waar je stage loopt en je school (via e-mail of telefoon).

Ongeval

Wanneer je als student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de Spoedgevallen van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Daarna breng je de school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.