Verzekering en aansprakelijkheid

Verzekering

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de student op weg van en naar de stageplaats.

Aansprakelijkheid

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever.

De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student.

Beroepsgeheim

De stagiair(e) verbindt zich ertoe het beroepsgeheim scrupuleus na te leven zowel tijdens de stageovereenkomst als na de beëindiging ervan, om welke reden ook. Deze geheimhouding betreft alle, ook administratieve gegevens, waarvan je tijdens je stage in het Imeldaziekenhuis kennis hebt. Enkel van de patiënten die je beroepshalve opvolgt, mag je de administratieve en medische gegevens gebruiken.